Legislacja

Zmiany w umundurowaniu Inspekcji Transportu Drogowego

23 listopada 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 8 grudnia 2006 r.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 23 listopada 2006 r. Nr 210, poz. 1553.