Legislacja

Homologacje zmienione

23 listopada 2006

Wchodzą w życie roporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep, drugie zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów.

Źródło Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1512 oraz 1513