Ogłoszenia

Kodeks drogowy: środki przemieszczania nieposiadające silnika

6 lutego 2012

762255be156d9462655fb1c05bc8004203f2e5da(Fot.: PD@N 416-9jm)

Grupa posłów: Piotr Cieśliński, Tomasz Piotr Nowak, Maciej Orzechowski, Cezary Tomczyk złożyli interpelację nr 1629 w sprawie zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym dotyczących osób poruszających się na wrotkach i rolkach. Adresatem wystąpienia jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Interpelacja (nr 1629)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczących osób poruszających się na wrotkach i rolkach

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z art. 2 ustawy o ruchu drogowym osoba, która jeździ na rolkach, traktowana jest jako pieszy, dlatego też nie wolno jej jechać po ścieżkach rowerowych, tylko po chodnikach i miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych. W myśl przepisów wrotki, rolki, łyżworolki nie są pojazdem, o którym mówi art. 2 pkt 31 ustawy (środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane). Nie można ich zakwalifikować również jako roweru, ponieważ chociaż poruszane są siłą mięśni ludzkich, nie mają np. świateł z przodu i z tyłu, hamulca itd.

Środowisko rolkarzy apelują się, aby ustawodawca unormował ich status. Proponują wprowadzenie do ustawy o ruchu drogowym rozszerzonej definicji roweru jako pojazdu jednośladowego lub wielośladowego poruszanego siłą mięśni osoby jadącej nim (obejmowałoby to też hulajnogi, wrotki itp.). Możliwe jest też zdefiniowanie nowej grupy pojazdów/pieszych (“pojazdy mięśniowe”, “pieszy o podwyższonej mobilności”, “szybki pieszy”) obejmującej nietypowe pojazdy osobiste, łączące cechy roweru i pieszego. Ponadto, proponują również rozszerzyć dostępność drogi rowerowej na inne pojazdy niesilnikowe. Warto dodać, iż prawo belgijskie wprowadza kategorię pojazdów definiowaną jako środki przemieszczania nieposiadające silnika. Do nich należą m.in. wrotki, rolki. Status osoby poruszającej się w ten sposób zależy od drogi, po jakiej jedzie. Wrotkarz na chodniku podlega regulacjom dotyczącym pieszego, a na drodze zasadom obowiązującym rowerzystów. Przepisy wprowadzają również obowiązek oświetlenia, które powinno być przytwierdzone lub noszone przez użytkownika pojazdu.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra z pytaniem: Czy i w jaki sposób ministerstwo transportu zamierza unormować status osób poruszających się na rolkach lub wrotkach?

Z poważaniem

Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r.