Ogłoszenia

Światowy Dzień BRD – II Niedziela Modlitwa za Kierowców

6 kwietnia 2008

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) oraz Instytutem Transportu Samochodowego przygotowało Światowy Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - II Niedziela Modlitwa za Kierowców. W dniu 20 kwietnia 2008 roku w ponad 10.000 parafii w całej Polsce zostanie odczytany wspólny list informujący o stanie BRD, jak również apelujący o zachowaniu rozwagi i poszanowanie przepisów ustawy o ruchu drogowym.

Dwadzieścia pięć milionów ludzi zginęło dotychczas na świecie w wypadkach drogowych - szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dane te obejmują okres od 1896 r., kiedy pierwszy taki wypadek z ofiarą śmiertelną zanotowano w Londynie. Dziś na drogach wszystkich kontynentów ginie rocznie ok. 1,2 mln osób, co 30 sekund jeden człowiek. Ok. 40% wszystkich zabitych to dzieci i młodzież. Mężczyźni stanowią ok. 75 proc. ofiar śmiertelnych wśród osób poniżej 25 roku życia, osoby w wieku od 15 do 44 lat - ponad połowę. Wypadki komunikacyjne stają się z wolna chorobą naszej cywilizacji, jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów ludzi. Prognozy ekspertów są jeszcze bardziej niepokojące: w 2020 r. liczba śmiertelnych ofiar ruchu drogowego może przekroczyć nawet 2 mln osób, a wypadki drogowe przesunąć się na trzecią pozycję wśród największych zagrożeń zdrowia i życia, tuż po chorobach serca i nerwicach.

Instytut Transportu Samochodowego, a w szczególności Centrum BRD realizuje szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. organizując i współorganizując kampanie społeczne oraz prowadząc prace naukowo-badawcze.

09dd4f1d6fbcb06f4540a016923a00cd8286ae40