Ogłoszenia

Zaproszenie dla instruktorów nauki jazdy

10 lutego 2008

Dyrektor ZORD w Koszalinie zaprasza w imieniu

Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Władysława Husejko

instruktorów nauki jazdy na spotkanie.

Termin spotkania:15.02.2008r. godz. 1400

Miejsce spotkania:Urząd Wojewódzki w Koszalinie, ul. Andersa 34, sala nr 190 I piętro.

Tematy:

Temat

Prowadzący

Przywitanie

Dyrektor ZORD Eugeniusz Romanów

Wprowadzenie do spotkania

Marszałek Władysław Husejko

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa zachodniopomorskiego

Marek Rupental KWP w Szczecinie

Analiza statystyczna wyników szkolenia i egzaminowania na podstawie informacji będącej w posiadaniu ZORD Koszalin

Tomasz Kozłowski ZORD

Główne przyczyny niepowodzeń na egzaminie państwowym

Egzaminator nadzorujący – Lesław Bazylak ZORD

Struktura i zadania ZWRBRD

Sekretarz ZWRBRD

Informacja ZORD o planach na rok 2008

Dyrektor Eugeniusz Romanów

Podsumowanie

Marszałek Władysław Husejko / Dyrektor ZORD

Przewidywany czas spotkania 2 – 2,5 godz.

z poważaniem Eugeniusz Romanów /dyrektor ZORD/