Przegląd prasy

Akcja pod znaczącym kryptonimem „PIESZY”

17 października 2011

Dolnośląscy policjanci ruchu drogowego, prewencji oraz innych służb przeprowadzili na terenie województwa działania kontrolne pod kryptonimem “PIESZY”. Naczelną zasadą, jaką kierowali się podczas działań policjanci, było reagowanie na wszystkie, niezgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego zachowania pieszych a także kierujących pojazdami. Funkcjonariusze zwracali w szczególności uwagę na zachowanie się kierujących pojazdami wobec pieszych oraz poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. W trakcie akcji policjanci ujawnili ponad 200 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, w tym między innymi blisko 50 przypadków nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz 25 przypadków nieprawidłowego przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Natomiast liczba ujawnionych wykroczeń popełnionych przez pieszych przewyższyła 700, w tym między innymi prawie 500 przypadków dotyczyło przechodzenia w miejscach niedozwolonych natomiast ponad 150 - niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.