Przegląd prasy

Chcą zmienić zachowania kierowców

30 października 2006

W dniach 23-27 października 2006 roku przedstawiciele polskiej Policji ruchu drogowego uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL w Zurichu. W trakcie narady odbyło się spotkanie Rady TISPOL-u, gdzie Polską Policję reprezentuje nadkom. Marcin Flieger - Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. W czasie narady podkreślano, iż połączony wysiłek Policji ruchu drogowego z dwudziestu pięciu europejskich państw, przyczynia się do ratowania życia na drogach Europy. Przyjęto także wspólny plan działań na 2007 rok. W osiągnięciu tego celu przyczynić się ma aktywne uczestnictwo wszystkich państw członkowskich w operacjach prowadzonych w ruchu drogowym. Przy współpracy Komisji Europejskiej, określono główne kierunki zmian: w kreowaniu prawidłowego zachowania się kierujących; infrastruktury drogowej; konstrukcji pojazdów.

Słowa kluczowe policja TISPOL wypadki drogowe