Przegląd prasy

Dyrektorzy szkół o bezpieczeństwie dzieci na drogach

25 października 2007

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie wspólnie z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczął organizację cyklu konferencji przeznaczonych dla dyrektorów szkół, poświęconych problematyce bezpieczeństwa dzieci na drogach. W dniach 23 i 25 października 2007 roku odbyły się konferencje dotyczące problematyki realizacji wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych. W pierwszym dniu w konferencji wzięło udział 145 dyrektorów warszawskich szkół podstawowych, a w drugim około 100 dyrektorów szkół gimnazjalnych oraz 20 pracowników organów prowadzących ww. szkoły. WORD w Warszawie od wielu lat podejmuje szereg działań i inicjatyw związanych z edukacją najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Prowadzi zajęcia w szkołach, organizuje egzaminy na kartę rowerowa i motorowerową oraz szkoli nauczycieli wychowania komunikacyjnego. W nowym roku szkolnym wspólnie z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęto inicjatywę polegającą na organizowaniu cyklicznych konferencji dla dyrektorów szkół poświęconych problematyce bezpieczeństwa dzieci na drogach. Szkolenia są kolejnym elementem prowadzonej od pięciu lat akcji Samorządu Województwa Mazowieckiego “Bezpieczna Droga do Szkoły”. Program konferencji dyrektorów szkół podstawowych "Miejsce wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej": Wystąpienie I Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty - p. Jerzego Berty; Wystąpienie Dyrektora WORD w Warszawie - p. Andrzeja Szklarskiego; Wystąpienie Sekretarza Mazowieckiej Rady BRD - Andrzeja Palczewskiego; Certyfikacja nauczycieli wychowania komunikacyjnego – wystąpienie przedstawiciela Instytutu Transportu Samochodowego - p. Marii Dąbrowskiej-Loranc; "Ranga i pozycja – dla bezpieczeństwa dziecka – wychowania komunikacyjnego w systemie oświaty" – Bogumiła Osińska - radca samodzielnego stanowiska ds. ochrony praw człowieka i praw ofiary KSP; Prezentacja multimedialna jako forma wychowania komunikacyjnego – mł. insp. Wojciech Pasieczny – Radca Wydziału Ruchu Drogowego KSP. Wydawnictwo Grupa IMAGE zaprezentowało nowe instrumenty dydaktyczne niezbędne nauczycielom do przygotowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji komunikacyjnej. Ww. konferencje inicjują jesienną turę bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego organizowanych corocznie przez WORD w Warszawie.

Program szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego

L.p.

Zagadnienie

Ilość godzin

Prowadzący

1.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz sposoby jego poprawy

1

Doradcy metodyczni wychowania komunikacyjnego

2.

Wychowanie komunikacyjne w przepisach prawnych i podstawach programowych

2

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty
w Warszawie

3.

Ratownictwo drogowe-udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej

4

Ratownik medyczny

4.

Sposoby realizacji edukacji komunikacyjnej w szkole – formy, metody i środki dydaktyczne
( w tym programy komputerowe ); propozycje rozwiązań metodycznych w tym scenariusze zajęć: dla nauczycieli klas I-III; dla nauczycieli klas IV-VI; dla nauczycieli gimnazjów

6/dla grupy

Doradcy metodyczni wychowania komunikacyjnego

5.

Procedura uzyskania karty rowerowej

a) dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjów

1

Doradcy metodyczni wychowania komunikacyjnego

6.

Konkursy jako jedna z form edukacji komunikacyjnej

a) dla nauczycieli klas I-III

b) dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjów

1/dla grupy

Doradcy metodyczni wychowania komunikacyjnego

7.

Przepisy i znaki dotyczące pasażerów, pieszych, rowerzystów i motorowerzystów

3

Egzaminator zatrudniony
w WORD

8.

Razem

18