Przegląd prasy

Dziecko w drodze do szkoły. Czy jest bezpieczne?

8 marca 2010

“Dziecko w drodze do szkoły. Czy jest bezpieczne?” Konferencja pod takim tytułem odbyła się 25 lutego 2010 w Tarnowie. Zorganizowała ją Komenda Miejska Policji w Tarnowie, a sfinansowały, w ramach zadań wspólnych, trzy małopolskie ośrodki ruchu drogowego - krakowski, tarnowski i nowosądecki. Była to pierwsza konferencja poświęcona poprawie bezpieczeństwa dziecka w drodze do szkoły. Podczas spotkania przedstawiono niedostatki, a czasem nawet nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej w sąsiedztwie szkół. Zwrócono także uwagę na niejednorodne oznakowanie stosowane w pobliżu placówek oświatowych. Sugerowano wprowadzenie rozwiązań, w efekcie których powstałyby miejsca parkingowe przy szkołach, w których rodzice mogliby bezpiecznie wysadzić dziecko z pojazdu - tak by nie musiało w drodze do szkoły przechodzić przez jezdnię. Tymi problemami zainteresowano odpowiedzialnych za taki stan przedstawicieli samorządu terytorialnego. Konferencja była próbą kontynuacji działań z zakresu BRD prowadzonych od lat przez tarnowski MORD - w ramach akcji, festynów i konkursów.

Słowa kluczowe bezpieczeństwo dzieci WORD