Przegląd prasy

I Polski Kongres Drogowy

24 września 2006

2097a8c8cc4ee88d6ad9e688d0e9da5f9273268e

Ministerstwo Transportu poinformowało, że w dniach 4-6 października 2006 r. w Warszawie odbędzie się I Polski Kongres Drogowy "Lepsze drogi - lepsze życie", zorganizowany pod patronatem Ministra Transportu Jerzego Polaczka. Planowany przebieg obrad: Sesja Plenarna, sesje tematyczne i forum dyskusyjne: Wdrożenie norm europejskich w budownictwie drogowym i mostowym; Zarządzanie siecią drogową; Rozwój infrastruktury drogowej, regulacje prawne i finansowe; Budowa i utrzymanie dróg i mostów; Bezpieczeństwo ruchu drogowego; Bariery przygotowania i realizacji inwestycji drogowych; Problemy zarządzania drogami samorządowymi – sale Pałacu Kultury i Nauki. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Kongresie znajdą Państwo na stronie internetowej

Słowa kluczowe drogownictwo