Przegląd prasy

II etap kampanii społecznej „Użyj wyobraźni”

4 sierpnia 2009

“Użyj wyobraźni” to hasło przewodnie ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i wzrost świadomości najbardziej zagrożonych użytkowników dróg. Inicjatorem programu jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a jego partnerami - Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i PZU. Kampania wspierana jest przez patronów medialnych: Onet.pl, PAP, portale: narogach.pl i blog.pl, a zorganizowana dzięki zaangażowaniu pro publico bono agencji reklamowej BBDO Warszawa.

“Użyj wyobraźni” jest programem o charakterze prewencyjnym, który zwraca uwagę nas wszystkich na nieodpowiedzialne zachowanie na drodze oraz budzi świadomość zagrożeń wynikających z nadmiernej prędkości i brawury kierowców. Program powinien uświadomić wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że skutki ich nieodpowiedzialnego zachowania mają groźne konsekwencje i nie dotyczą tylko sprawców kolizji i wypadków, ale dotykają również innych użytkowników dróg, którzy często stają się niewinnymi ofiarami tych zdarzeń.

Kampania rozpoczęła się w kwietniu 2009 r. akcją dotyczącą bezpiecznej jazdy motocyklistów, która wywołała niezwykle emocjonalną, społeczną dyskusję wokół problemu. W drugim etapie kampanii inicjatorzy i partnerzy programu zwracają się do młodych kierowców, zachęcając ich do unikanianiebezpiecznych zachowań na drodze oraz do “używania wyobraźni” podczas kierowania pojazdami. Statystycznie, każdego dnia “młodzi kierowcy” powodują wypadki, w wyniku których giną trzy osoby. Najczęstszą przyczyną wypadków jest brawurowa jazda, chęć zaimponowania rówieśnikom i brak doświadczenia w kierowaniu samochodem lub motocyklem.

Sprawcami większej liczby wypadków są wprawdzie osoby w wieku 25-39 lat, jednak biorąc pod uwagę liczebność populacji w poszczególnych grupach wiekowych, to 18-24-latkowie znajdują się w grupie o najwyższym wskaźniku wypadków i stanowią największe zagrożenie wśród kierujących pojazdami. W 2008 r. w tej kategorii wiekowej wskaźnik wypadków na 10 tys. populacji wynosi aż 22,03, podczas gdy odpowiednio dla kierowców w wieku 25-39 lat - 14,61, w wieku 40-59 lat - 8,92, a w wieku 60 lat i powyżej wynosi 4,86.

W 2008 r. kierowcy z grupy wiekowej 18-24 lata spowodowali 9357 wypadków, w których zginęło 1018 osób, a 13 588 zostało rannych. Dane te były wyższe niż w 2007 r. Najwięcej wypadków, których bezpośrednimi sprawcami są młodzi kierowcy, ma zwykle miejsce w lecie - w ubiegłym roku był to sierpień, a ich liczba gwałtownie wzrastała w weekendy.

Kampania “Użyj wyobraźni” skierowana jest do ludzi młodych, dlatego w reklamie wykorzystano język i symbolikę odpowiednią do możliwości percepcyjnych tej grupy. Niezwykle sugestywne, czasami wręcz szokujące środki wyrazu zastosowane w reklamach mają zainteresować, zaintrygować, wciągnąć do dyskusji, pobudzić do myślenia, a w końcu skłonić do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze oraz jego nieuchronnymi skutkami.

Sercem komunikacyjnym kampanii, podobnie jak w pierwszym etapie, jest strona www.uzyjwyobrazni.pl. Jest to podstawowe narzędzie interaktywne, służące wymianie opinii i informacji między organizatorami akcji i jej odbiorcami. Na stronie dostępne są m.in. projekty plakatów i bannery. Niestandardowe, intrygujące, niekiedy kontrowersyjne rozwiązania mają sprowokować dyskusję o problemie wśród młodych ludzi.

W czasie kampanii, w miejscach uczęszczanych przez młodzież, w tym w pubach, dyskotekach, szkołach jazdy, zostaną rozwieszone plakaty, w całej Polsce pojawią się billboardy oraz grafiki na parkingach. Informacje o kampanii są w prasie, internecie, radiu i telewizji. Policjanci ruchu drogowego zintensyfikowali już działania kontrolne wobec użytkowników dróg stwarzających niebezpieczeństwo. Propagują zgodne z prawem, kulturalne i bezpieczne zachowanie na drodze, wskazując jednocześnie skutki brawurowej jazdy.

Wszystkie działania podporządkowane są jednemu celowi - aby wypadków i ofiar było mniej.

febc4f2c8d81acf4852b82c2d9ae11b271ad4fd1 

(Fot.: PD@N 310-16 jm) ^ Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

1dabb88e9ee230b72afc5a41f5f5485d080319e1

(Fot.: PD@N 310-19 jm) ^ Andrzej Grzegorczyk, sekretarz KRBRD

ceb99fe47f22caaa5648f9add4a7a1857b38a7e9

(Fot.: PD@N 310-17 jm) ^ Gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji

41ea0c4c7b7bad72a60f891b1b8b17be221bb30d

(Fot.: PD@N 310-18 jm) ^ Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w MSWiA

cbee27db13df41e018eeec4bc50c883d2f1bf288

(Fot.: PD@N 310-21 jm) ^ Nadkom. Rafał Kozłowski, dyrektor Biura Ruchu Drogowego KG Policji

66ecdf393a8c90d0e6a7c47440c405ad2eacc4cf

(Fot.: PD@N 310-20 jm) ^ Mł. insp. dr Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji