Przegląd prasy

NEWS w Konkursie Inicjatyw - czekamy na komentarze

31 grudnia 2006

31 grudnia dobiegła końca tegoroczna edycja Konkursu Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI. Obecnie w konkursie bierze udział już ponad 180 inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorzy przewidują, że liczba ta może wzrosnąć do 200. Konkurs jest głównym elementem długofalowego programu “ORLEN. Bezpieczne drogi” organizowanego przez PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca “Kierowca Bezpieczny”.

Wydawca PRAWO DROGOWE@NEWS – zgłosił serwis do Konkursu – czekamy na komentarze - http://www.orlenbezpiecznedrogi.pl/inicjatywa597