Przegląd prasy

Nowi wiceministrowie w ministerstwie Transportu i Drogownictwa

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

7 listopada 2005

Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz z dniem 7 listopada br. powołał pana Eugeniusza Wróbla na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, pana Piotra Stommę na stanowisko podsekretarza stanu oraz pana Mirosława Chaberka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Jednocześnie, prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz z dniem 7 listopada br. odwołał pana Jana Ryszarda Kurylczyka ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz panów Ryszarda Krystka i Grzegorza Mędzę ze stanowisk podsekretarzy stanu w Ministerstwie Infrastruktury.