Przegląd prasy

O kierowcach i ich dojrzewaniu

17 sierpnia 2015

 

ee2e620d96dad03dad57469f23d54330f5131b70

(523-35)

 

W “Dzienniku” opublikowany interesujący wywiad z psychologiem transportu prof. Andrzejem Markowskim. Prowadzący rozmowę pytał o sylwetkę psychologiczną polskiego kierowca, o ewentualne różnice odróżniające go od kierowców z innych krajów. Profesor dokonał następującej analizy: Kierowcy w różnych krajach zachowują się w charakterystyczny dla siebie sposób. Inaczej na drogach zachowują się Rosjanie, inaczej Polacy, Skandynawowie, Niemcy, Brytyjczycy czy Arabowie. W krajach, w których istnieją zakorzenione struktury demokratyczne, dużo łatwiej jest zrezygnować z części swojej swobody na rzecz wspólnego poczucia bezpieczeństwa, bo wtedy wszyscy wygrywają, niewiele na tym tracąc. W systemach totalitarnych czy autorytarnych istnieje relacja hierarchiczna - kto znajduje się wyżej, ten może więcej. To samo tyczy się tamtejszych kierowców, którzy uzurpują sobie prawo do łamania przepisów, bo to poprawia im samopoczucie. W krajach arabskich czerwone światło tak naprawdę nie oznacza “zatrzymaj się”, tylko “wzmóż swoją czujność, bo a nóż ktoś spróbuje wtargnąć na jezdnię”. To co my w naszym, polskim przypadku określamy mianem “ułańskiej fantazji” tak naprawdę jest próbą odzyskania poczucia szacunku do siebie samego. Jeśli nie mogę uzyskać tego szacunku w pracy czy w szkole, to szukam go w ruchu drogowym. Wystarczy, że mocniej wcisnę pedał gazu i zostawię innych w tyle. Zazwyczaj świadomie tak o tym nie myślimy, ale emocje, które temu towarzyszą, dają nam tę upragnioną satysfakcję.

W kontekście zmieniających się z dniem 4 stycznia 2016 r. przepisami dotyczącymi młodych stażem kierowców i obowiązującego ich okresem próbnym ora obligatoryjnymi szkoleniami: techniki jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego, profesor ocenił: To bardzo dobry kierunek uzupełnienia edukacji kierowców. Doskonalenie techniki jazdy uczy ostrożności. Zajęcia teoretyczne w formie warsztatów, a nie suchego wykładu prowadzonego przez policjanta, czy psychologa, prowadzą do oceny i często zmiany własnych poglądów i postaw związanych z ruchem drogowym, sprzyjają dojrzewaniu kierowcy.