Przegląd prasy

Ogłoszono nową edycję konkursu nt. bezpieczeństwa dzieci na drogach

Autor: "Gazeta Wyborcza - Kraków" - "Akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci na drogach"

8 sierpnia 2005

Ponad 33 tys. zł przeznaczy w tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego na akcje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach. - donosi "Gazeta Wyborcza - Kraków". Ogłoszono kolejną edycję konkursu "Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach". Uczestnictwo - do 12 września - mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oferujące szkolenia, warsztaty i zabawy edukacyjne mające przybliżyć uczniom zasady bezpieczeństwa na drodze. Objęte zostaną nimi dzieci z terenów wiejskich, które najczęściej padają ofiarą wypadków drogowych.

Województwo małopolskie zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci. Tylko w pierwszym półroczu tego roku ich ofiarą padło 279 dzieci. Rok temu - 747, dwa lata temu - prawie 800

Słowa kluczowe wypadki drogowe