Przegląd prasy

Olsztynie szkolenie instruktorów zrealizowane

9 kwietnia 2011

2965838901b3dbae9608f99554caa038210aa9d9a2b69519c11b85b8d0b7ca3cda5cce9591a5175d

5f9e913c07eb505698b1d9e80de87c41666d843966209bb70af0ce961781df6cc4cf5c05d143b8cf

dfcc81fb325cc01dd30cb9c2025dd9ea28264f0bf30d9c3aeaed67cf5bf72e5bb13b837871092bc5

8eee4f890ca46d49d6d3891fe08aa9a2a9c23a3868df09f2d12c3625d57e631b48f81c0462f8ddc1

a40cf682732bfb09957cf5f02f52e4a19cacfd12(Fot.: PD@N 384-69-77)

W dniu Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie, ul. Towarowa 17 odbyło się szkolenie stacjonarne Dzień 2. w ramach ogólnopolskiego projektu pt.: “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Organizatorem szkolenia – na podstawie umowy zawartej z konsorcjum L-instruktor.pl - był WORD w Olsztynie.W szkoleniu udział wzięło 70 osób, w tym 14 kobiet, 21 osób w wieku 50+, 12 z terenów wiejskich. Zajęcia zorganizowane były w grupach zgodnie z założeniami projektu. W każdej grupie zrealizowano po cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia oraz podsumowano e-learning i test końcowy. Tematyka szkolenia wyznaczona była programem projektu. Wykładowcami byli: Mirosława Gralla-Kapierzyńska – metodyka; Izabela Słowakiewicz – psychologia; Włodzimierz Rapińczuk – prawo oraz Ryszard Krawczyk – narzędzia. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie drugą część materiałów szkoleniowych: skrypt szkolenie stacjonarne Dzień 2, poradnik praktycznej nauki jazdy, oraz nalepkę magnetyczną potwierdzającą udział w projekcie; zaświadczenia o udziale w projekcie i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej dokonali oceny programu i jego zgodności z oczekiwaniami, organizacji i przebiegu szkolenia, przygotowania wykładowców, jakości materiałów szkoleniowych.