Przegląd prasy

Petycja, odpowiedź resortu oraz list do redakcji. I co dalej?

15 marca 2022

Petycja, odpowiedź resortu oraz list do redakcji. I co dalej?
(fot. PIXABAY)

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS otrzymała pełen goryczy i przygnębienia list podsumowujący resortową odpowiedź w sprawie postulowanych zmian sytuacji środowiska egzaminatorów. - WORD-y oraz egzaminatorzy nie są w stanie funkcjonować na stosowanym od ponad 13 lat bez jakichkolwiek zmian systemie naliczania opłat za egzaminy i wynagradzania egzaminatorów. Obecnie egzaminator rozpoczynający prace otrzymuje uposażenie nieznacznie wyższe od najniższego wynagrodzenia minimalnego. Nigdzie na świecie specjalista o podobnym zakresie obowiązków, przy tak wysokim zagrożeniu zdrowia i życia oraz odpowiedzialności nie jest tak nisko uposażony - pisze Dawid Filipowicz, egzaminator, przewodniczący Komitetu Egzaminatorów RP. Nie ujawniają, ale mają swój Plan B.

Petycja Komitetu Egzaminatorów. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie stawek wynagrodzenia nie zmieniło się (sic!)… od 14 lat. - W ujęciu historycznym nigdy wcześniej nie było sytuacji, aby jakaś grupa zawodowa nie miała waloryzowanego przez 14 łat wynagrodzenia - podkreślają egzaminatorzy. We wrześniu 2021 r. Komitet Egzaminatorów RP przygotował petycję zaadresowaną do Ministerstwa Infrastruktury petycję w sprawie zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów oraz w sprawie waloryzacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy [kliknij]. Szczegółowo opisaliśmy tę inicjatywę [kliknij], którą podpisało 1090 egzaminatorów nauki jazdy. Uwaga - 1090. na ogólną liczbę 1227. czynnych egzaminatorów (stan na wrzesień 2021 r.).

Petycja 2021 zawiera wniosek o bezzwłoczną zmianę systemu ustalania stawek wynagrodzenia egzaminatorów prowadzących egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców oraz waloryzację opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych. Na 28. stronach autorzy wystąpienia punkt po punkcie uzasadnili swoje racje, zaproponowali konkretne zmiany oraz nowelizację brzmienia stosownego rozporządzenia.

Ministerstwo Infrastruktury. 16.11.2021. Petycja dotycząca zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów oraz waloryzacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy [kliknij] (fot. screen - fragment)

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/16-listopada

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury. Z datą 7 marca 2022 r. resort opublikował odpowiedź. Wiceminister Rafał Weber zwięźle zawiadamia o sposobie załatwienia petycji [kliknij] - cytujemy: „Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamia, że petycja z listopada 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów oraz w sprawie waloryzacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy została rozpatrzona negatywnie.”. W uzasadnieniu czytamy: „Zebrane przez Ministra Infrastruktury informacje wskazują, że podmioty te jako jednostki samofinansujące się, w dużej części zgłaszają problemy z finansowaniem swojej działalności. Natomiast Ministerstwo Infrastruktury nie planuje dokonywać zmian przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego.

Podsumowując uprzejmie informuję, że obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi i nie planuje prowadzenia prac nad zmianą przepisów dotyczących podwyższenia opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.”.

Ministerstwo Infrastruktury. 7.3.2022. Odpowiedź na petycję dotycząca zmiany systemu wynagradzania egzaminatorów oraz waloryzacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy [kliknij] (fot. screen - fragment)

List do redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS zapytała autorów petycji o ich komentarz do opublikowanej odpowiedzi. Otrzymaliśmy list pełen goryczy i przygnębienia, ale nie rezygnacji. - WORD-y oraz egzaminatorzy nie są w stanie funkcjonować na stosowanym od ponad 13 lat bez jakichkolwiek zmian systemie naliczania opłat za egzaminy i wynagradzania egzaminatorów. Obecnie egzaminator rozpoczynający prace otrzymuje uposażenie nieznacznie wyższe od najniższego wynagrodzenia minimalnego. Nigdzie na świecie specjalista o podobnym zakresie obowiązków, przy tak wysokim zagrożeniu zdrowia i życia oraz odpowiedzialności nie jest tak nisko uposażony - pisze Dawid Filipowicz, egzaminator, przewodniczący Komitetu Egzaminatorów RP. Poniżej pełne jego brzmienie:

Zapowiedziane dalsze działania Komitetu Egzaminatorów RP równie rzetelnie opiszemy. (jm)