Przegląd prasy

Sprawdź swoje auto w Europejskim Rejestrze Pojazdów

14 grudnia 2007

Samochód, który zamierzamy kupić za granicą, można sprawdzić w Europejskim Rejestrze Pojazdów (ERP). Czas trwania sprawdzenia pojazdu zależy od kraju ostatniej rejestracji, ale nie przekracza 72 godzin. Koszt takiego sprawdzenia to 207, 40 zł brutto. W miarę możliwości ERP pozyskuje dane fabryczne pojazdu, które wspomagają identyfikację.

Rady Europejskiego Rejestru Pojazdów:

§Należy zwracać uwagę na datę produkcji pojazdów pochodzących z USA i Kanady. Często deklarowany rocznik jest zawyżony. Cofnięty licznik należy prawie do reguły. Wszystkie dane można zweryfikować w biurze ERP. Sprawdzenie na terenie USA i Kanady trwa do 24 godzin. Sprawdzane jest m.in., czy pojazd pochodzi z kradzieży i czy miał szkody ubezpieczeniowe. Ustalana jest data rejestracji, która często różni się od deklarowanej w Polsce.

§Każdy włoski pojazd sprowadzony do polski powinien posiadać dokumenty tzw. targa i aci. Weryfikacja danych zawartych w tych dokumentach jest możliwa również w biurze ERP w ciągu 48 godzin. ERP zwraca uwagę, że w przypadku samochodów z Włoch ma miejsce brak wyrejestrowania, a w przypadku pojazdów leasingowych są to auta bez prawa sprzedaży.

§W Szwecji zdarza się sprzedaż pojazdu przez osobę nieuprawnioną.

§Auta z Francji są czasami pojazdami z całkowitą szkodą komunikacyjną.

§W przypadku samochodów z Niemiec zdarzają się fałszywe tzw. kfz-brief z błędem ortograficznym. Dotyczy to dokumentów sprzed 1 października 2005 r.

§Pamiętaj - wydział komunikacji nie sprawdza wiarygodności danych zawartych w dokumentach rejestracyjnych z państw UE i Ameryki Płn.

§ERP sprawdza pojazd przed zakupem, czyli np. legalności pochodzenia samochodu. Po dokonaniu ustaleń wystawiane jest zaświadczenie na wskazaną w formularzu osobę lub firmę.

Dane kontaktowe Europejskiego Rejestru Pojazdów - ul. Grunwaldzka 236, 60-166 Poznań / tel./fax (061) 868 50 17 / tel. (061) 868 94 44, (061) 868 55 54 / www.erp.pl

Informacje od policji: Jak ERP informuje, każdy przed zakupem samochodu może sprawdzić w jednostce policji, czy pojazd nie jest poszukiwany jako utracony, czy nie jest zabezpieczony przez policję. Policja sprawdza pojazdy w bazie pojazdów utraconych, zabezpieczonych przez policję i znalezionych, ale tylko na terenie kraju. Należy zgłosić się do jednostki policji z dokumentem tożsamości, dowodem rejestracyjnym i najlepiej ze sprawdzanym samochodem, a jeżeli to niemożliwe, trzeba wskazać miejsce jego parkowania (np. komis, warsztat itp.) Policja udziela informacji, że dany pojazd nie figuruje w ewidencji pojazdów utraconych, podając datę, godzinę i minutę sprawdzenia. Oznacza to, że pojazd nie figuruje jako utracony w momencie sprawdzania, ale może się pojawić za jakiś czas, nawet za kilka minut. I tak np. jeśli właściciel zamyka swój samochód w garażu i wyjeżdża na wczasy, a następnego dnia samochód zostaje skradziony i złodziej chce go sprzedać, to sprawdzając pojazd w policyjnej bazie danych otrzyma się informację, że auto tam nie figuruje. Kiedy właściciel po powrocie zgłosi kradzież - pojazd pojawi się w bazie jako utracony. Jeżeli w trakcie sprawdzania okaże się, że pojazd figuruje jako utracony - policja zabezpieczy go do wyjaśnienia.