Przegląd prasy

TRANSPORT: najlepsza praca habilitacyjna/magisterska/inżynierska

14 grudnia 2007

Już po raz dziewiąty Minister Infrastruktury przyznał nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną, magisterską oraz inżynierską z dziedziny “Transport” w roku akademickim 2006/2007 oraz za najlepszą książkę o tematyce transportowej. Nagrody w imieniu Ministra Cezarego Grabarczyka wręczył Podsekretarz Stanu Mirosław Chaberek. W swoim wystąpieniu stwierdził, że spotkania organizowane na Politechnice Śląskiej stanowią ważnąplatformę współpracy środowisk naukowych, gospodarczych i przedstawicieli świata polityki, zainteresowanych rozwojem transportu. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 grudnia br. w Auli Politechniki Śląskiej w Katowicach. Poprzedziła ją V Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSMEC 2007, odbywająca się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Referaty dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu, programem badań naukowych na lata 2007-2013, a także badań w zakresie technicznych środków transportu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Katedry Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej prof. Marek Sitarz podziękował kierownictwu Ministerstwa Infrastruktury za życzliwość dla polskiej nauki. Powiedział, że nagrody są formą promocji transportu szynowego oraz dowodem, że nauka może dostarczać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące transportu. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy Ministra Infrastruktury otrzymali:
w kategorii prace habilitacyjne – dr hab. inż. Jacek Żak z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. Wojciech Downar z Uniwersytetu Szczecińskiego, w kategorii prace doktorskie – dr Witold Andrzejczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr inż. Krzysztof Gasz z Politechniki Wrocławskiej oraz dr inż. Jarosław Seńko z Politechniki Warszawskiej, w kategorii prace magisterskie – mgr inż. Adam Mżyk z Politechniki Wrocławskiej, mgr Agnieszka Marta Mrozińska z Uniwersytetu Szczecińskiego, bsm. pchor. Ewa Nawrot z Akademii Marynarki Wojennej, mgr Sonia Huderek z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mgr inż. Kamil Wojtarowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej, mgr inż. Joanna Sandomierska z Politechniki Wrocławskiej, w kategorii prace inżynierskie – Adam Pawłowski z Wyższej szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, w kategorii prace licencjackie – Maciej Sulmicki z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody naukowe Ministra Infrastruktury za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2006/2007 otrzymali – prof. Jerzy Antoniak, prof. Wiesław Starowicz, dr hab. inż. Kazimierz Towpik oraz dr hab. inż. Cezary Specht.