Przegląd prasy

Stan techniczny pojazdu a bezpieczeństwo

4 maja 2007

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna Akademia Bezpiecznego Samochodu 2007. Na konferencji prasowej oraz kongresie 25 kwietnia dziennikarze i eksperci motoryzacyjni podjęli próbę wypracowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie stanu technicznego pojazdów. Głównym celem kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku pomiędzy stanem technicznym samochodu a bezpieczeństwem. Regularne przeglądy samochodów oraz wymiana zużytych lub niesprawnych części motoryzacyjnych wpisują się w kulturę eksploatacji pojazdów. Uczestnicy konferencji prasowej i kongresu debatowali między innymi nad zaproponowanym przez Akademię Bezpiecznego Samochodu projektem raportu dotyczącym rozwiązań głównych zagadnień poruszanych przez kampanię. Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych wskazał na istnienie trzech zasadniczych obszarów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na ten swoisty trójkąt bezpieczeństwa składają się: zachowania kierowców i innych użytkowników dróg, stan techniczny pojazdów oraz stan infrastruktury drogowej. W przypadku Akademii Bezpiecznego Samochodu szczególnie ważne jest kształtowanie wśród kierujących pojazdami świadomości oraz nawyku regularnej kontroli stanu technicznego pojazdu. Do idei trójkąta bezpieczeństwa nawiązała także Prezes Federacji Konsumentów, Małgorzata Niepokulczycka. Podkreśliła ona, iż sytuacja na polskich drogach jest tak zła, że można już właściwie mówić o “trójkącie bermudzkim”. Potwierdza to zasadność kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, której zadaniem jest zmiana “trójkąta bermudzkiego” w trójkąt bezpieczeństwa. Prezes Federacji Konsumentów podkreśliła także istnienie konieczności edukowania i wpływania na świadomość uczestników ruchu drogowego. Według Małgorzaty Niepokulczyckiej miało by się to odbywać przy wsparciu psychologicznym, co jeszcze mocniej akcentuje fakt, iż sytuacja na polskich drogach oraz świadomość polskich kierowców nie są na właściwym poziomie. W imieniu instytucji zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na drogach zadeklarowali także wsparcie przy tworzeniu wspólnego raportu, który będzie dokumentem przedstawionym najważniejszym instytucjom państwowym.