Przegląd prasy

Stowarzyszenie w Krakowie wybrało

12 lutego 2012

7523c0ea0745d76ed51729d2c5a521f36dd1f37f

^ Nowy Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie. Na zdjęciu, od lewej: Janusz Ujma, Rafał Zabiegaj, Krzysztof Szymański - przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Antoni Haber, Tadeusz Szewczyk, Wiesław Tadel, Grzegorz Świtka (Fot.: PD@N 416-15)

W dniu 12.02.2012 r. członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie na swoim walnym spotkaniu wybrali nowy zarząd. W jego skład weszli: Tadeusz Szewczyk - prezes, Wiesław Tadel - wiceprezes, Danuta Smagała – sekretarz, Rafał Zabiegaj - skarbnik, Grażyna Gruca - członek.