Przegląd prasy

Światowy Tydzień BRD

20 lutego 2007

4b51a33a66ec3740f56218697419cf075a13a8e9

Jak poinformowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - w dniach 23–29 kwietnia 2007 zostanie zorganizowany Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie tego Tygodnia, podjęte mają zostać setki inicjatyw - lokalnych, krajowych, regionalnych i globalnych – organizowane na całym świecie przez rządy, organizacje pozarządowe, Narody Zjednoczone i inne międzynarodowe agencje, przedsiębiorstwa sektora prywatnego, fundacje i inne podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tydzień będzie obchodzony w wszystkich państwach i przez wiele środowisk. Mamy nadzieję, że Tydzień rozpocznie szereg nowych i skutecznych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego trwających w kolejnych latach. Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie skierowany do "młodych uczestników ruchu drogowego”, którzy poruszają się po drogach w charakterze pieszych, rowerzystów, motocyklistów, początkujących kierowców i pasażerów. Mimo, że Tydzień skupia się głównie na poprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rezultaty działań podjętych w trakcie Tygodnia tj. inicjatywy mające na celu zmniejszenie jazdy pod wpływem alkoholu i nadmiernej prędkości jazdy będą korzystne dla użytkowników dróg w każdym wieku.