Przegląd prasy

Urazy kręgosłupa w wypadku drogowym

16 marca 2008

Uraz kręgosłupa należy do najbardziej niebezpiecznych obrażeń, w wyniku którego może dojść do uszkodzenia rdzenia kręgowego a w jego następstwie do porażenia kończyn a nawet śmierci.
Urazu kręgosłupa należy podejrzewać, gdy występuje brak lub osłabienie czucia dotyku, porażenie lub niedowład kończyn, promieniujący ból od kręgosłupa.
Pamiętaj, aby nie przemieszczać poszkodowanego z samochodu, chyba, że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Należy wówczas ułożyć chorego na siebie z zastosowaniem wyciągu na szyję trzymając za brodę, co powinno zabezpieczyć kręgosłup szyjny. Pozostawiając poszkodowanego w samochodzie należy pamiętać o udrożnieniu dróg oddechowych, jednak bez odginania głowy do tyłu, ze względu na możliwość uszkodzenia rdzenia kręgowego.