Przegląd prasy

WORD Warszawa: wymiana pojazdów egzaminacyjnych. Może będą różne

12 września 2014

9c4116b6131c4eba31fcd597e9a363b008d1c466

32f20620ade938f44d394018141652aa5d6c9c81

0ed433e60a16dd0ab454e52549af2abbc9cb0be0

b029b5dda2b2f6a1d47bc540763a053cdf83d5fc

(502-2 i 11-13 fot jola michasiewicz)

Jak informował otwierając spotkanie dyrektor Dariusz Marek Szczygielski, w ośrodku wszystkie miejsca egzaminowania posiadają pełną autonomię, z naciskiem na jakość egzaminowania - podkreślał. Egzaminatorzy na stale przypisani są do konkretnych miejsc egzaminowania. To tyle o nowej organizacji działania. Ważną deklaracją była pełna dyspozycja i otwarcie dyrektora na problemy i wnioski przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców.

Egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: Sławomir Malinowski (fot. 2 i 4), p.o. kierownika Wydziału Planowania i Realizacji Egzaminów, kierownik Miejsca Egzaminowania Odlewnicza, nadzorujący pozostałe miejsca egzaminowania oraz Adam Klejna, kierownik Wydziału Nadzoru i Analiz, egzaminator nadzorujący (fot. 3 i 4) poinformowali zaproszonych na spotkanie ws. noweli ustawy o kierujących pojazdami, szkoleniowców o planowanym przetargu na zakup nowych pojazdów egzaminacyjnych do kat. B. Chcieliśmy przesunąć wymianę samochodów na rok, niestety ze względów finansowych okazało się to niemożliwe. Przygotowujemy ogłoszenie przetargu - mówił Sławomir Malinowski. W przygotowanej specyfikacji znajdzie się mniejsza liczba pojazdów - ze względów oczywistych. Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Ewentualne inne w styczniu 2015 r. Rozpatrywany jest także pomysł udostępniania podczas egzaminu różnych pojazdów. Do wyboru dla kandydata na kierowcę. Szczegóły jeszcze na wczesnym etapie ustaleń procedur.

Kolejną ważną sprawą było umożliwienie egzaminu państwowego na podstawionym przez ośrodek szkolenia pojeździe. W zakresie kat. A realizujemy to zadania od roku. WORD nie widzi tutaj żadnego problemu - informowano. Ponieważ nie ma ustawowych procedur podstawiania pojazdu osk, każdy ośrodek egzaminowania ma własne procedury, dokumenty itd., oczywiście zgodne z prawem. Egzaminatorzy przypominali, iż nagranie egzaminu po 21. dniach należy usunąć z urządzenia rejestrującego i zniszczyć. Tak robi WORD i tak powinny robić osk.

W odpowiedzi na pytanie odnośnie ewentualnych szkód na podstawionym pojeździe ośrodka szkolenia kierowców w trakcie egzaminu państwowego, informowano, iż to odpowiedzialność właściciela pojazdu, czyli osk.

I ostatnia sprawa - rejestratorów montowanych w pojazdach egzaminacyjnych - testujemy nowe rejestratory, nowej generacji, jednocześnie sprzęt ogólnodostępny. Adam Kleina zobowiązał się do opublikowania na stronach internetowych WORD-u szczegółowych informacji (wraz z nazwą producenta) nowych rejestratorów. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność skutecznego zabezpieczania nagrań i nośników z nagraniami.