Przegląd prasy

Wystartowała kampania społeczna „Oświeceni”

1 września 2015

Z roku na rok poprawia się stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Najbardziej wymiernym tego dowodem jest spadek liczby osób zabitych w wypadkach. Na przestrzeni ostatniej dekady wyniósł on ponad 40 procent!

Pomimo tak optymistycznych faktów, na tle Europy to na polskich drogach wciąż ginie dużo więcej osób niż w innych krajach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku co trzecią ofiarą śmiertelną był pieszy, czyli niechroniony uczestnik ruchu drogowego.

W przededniu inauguracji kolejnego roku szkolnego, a także zbliżającego się sezonu jesienno-zimowego, przypominamy, że po zmroku piesi muszą nosić elementy odblaskowe, gdyż gwarantują one wczesne dostrzeżenie przez kierowcę – kamizelkę odblaskowąkierowca zauważy nawet z odległości 200 metrów! Używanie odblasków nie jest obciachem, lecz przejawem rozsądnego myślenia i powinno stanowić odruch! Warto również tę zasadę wpajać dzieciom od najwcześniejszych lat, wyrobić w nich nawyk posiadania odblasku przy sobie. Ważną rolę w tym powinni odegrać rodzice oraz szkoła i zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego. Pamiętajmy także, że pieszym może być rowerzysta, motocyklista czy motorowerzysta (gdy zsiądą ze swoich pojazdów) lub kierowca bądź pasażer samochodu (w momencie gdy z niego wysiądzie). Z tego powodu warto mieć w kieszeni taki element odblaskowy, aby w razie potrzeby móc zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz nie narazić się na sankcje w postaci mandatu.

Odblaski. 31 sierpnia 2014 roku wprowadzono w Polsce obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkie osoby, które po zmroku poruszają się poza terenem zabudowanym. W założeniach miało to poprawić widoczność pieszych. Wzrosła więc liczba rozdawanym masowo i bezpłatnie elementów odblaskowych jako modnych gadżetów reklamowego wielu firm i instytucji.

W zasadzie powinno to cieszyć. Niestety, prawdę o jakości odblasków, a tym samym efektywności ochrony użytkowników, zweryfikowała kontrola Inspekcji Handlowej (styczeń-marzec 2015). Wyniki opublikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów są bardzo niepokojące. Zakwestionowano aż 89,9 proc. produktów - odblaski poddano badaniom w certyfikowanym laboratorium Instytutu Transportu Samochodowego. Spośród nich 41 proc. przebadanych elementów odblaskowych nie spełniło wymagań fotometrycznych – światło odbijało się w niewystarczającym stopniu lub powierzchnia odblaskowa była zbyt mała (zgodnie z przepisami, powinna ona wynosić co najmniej 15 cm2) Podobny odsetek. przebadanych odblasków nie spełniło wymagań testowi odporności na wpływ deszczu.

Światła pojazdów. Aby piesi z odblaskami (tymi dobrej jakości) byli zauważani oświetlenie pojazdów musi być w należytym stanie technicznym. Jest to tym bardziej istotne, że średni wiek samochodu w Polsce wynosi ponad 12 lat, a znaczący odsetek jest po kolizjach i naprawach (wymianach) reflektorów. Ich wartość rynkowa nieustannie maleje, przez co wielu kierowców nie inwestuje w ich odpowiednie utrzymanie. Badania przeprowadzone w ramach “Inicjatywy na rzecz dobrych świateł samochodowych” ITS pokazały, że ok. 90% pojazdów ma nieprawidłowo ustawione światła, a tylko ok. połowa oświetla drogę w co najmniej minimalnym stopniu, nie oślepiając przy tym innych użytkowników dróg.

“Oświeceni”. Fundacja “Jedź Bezpiecznie” od lat prowadzi działania edukacyjne kierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wyznajemy przy tym starą maksymę, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Stąd też pomysł na ogólnopolską Kampanię Społeczną “Oświeceni”, która ma uświadomić wszystkim uczestnikom ruchu drogowego zależność pomiędzy elementem odblaskowym, a światłami pojazdu oraz konieczność zadbania zarówno przez pieszych o sposób noszenia i jakość odblasków jak też przez kierowców o dobry stan techniczny oświetlenia. Bo wiadomo że “do tanga trzeba dwojga”.

Tak jak dotychczas, również Kampanią Społeczną “Oświeceni” chcemy wpisać się w polskie działania na rzecz Dekady BRD 2011-2020. Partnerem Honorowym kampanii został Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zaś Partnerami Merytorycznymi: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Co ważne, Kampania Społeczna “Oświeceni” nie zostanie zamknięta w ramy czasowe. Zakładamy, że będzie prowadzona non-stop, co nie oznacza, że nie będziemy oceniać i modyfikować jej wyników. Pierwszy etap zakończymy w grudniu 2015 roku, a wnioski płynące z podsumowania będziemy chcieli uwzględnić już od pierwszych dni stycznia 2016 roku.

Głównym elementem Kampanii Społecznej “Oświeceni” jest strona internetowa www.oswieceni.eu Znajdą się na niej (publikowane sukcesywnie - co tydzień) materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla zmotoryzowanych, pieszych, osób prowadzących zajęcia z zakresu brd oraz szeroko pojętych mediów. Wszystkie materiały będą dostępne bezpłatnie i do wykorzystania bez żadnych ograniczeń.

Naszym projektem zainteresowaliśmy wiodącego producenta samochodowych źródeł światła - firmę Philips (Lumileds). Oprócz pomocy merytorycznej firma wyszła z inicjatywą wsparcia kampanii. Ponieważ nasza Fundacja jest organizacją non profit zaproponowaliśmy przeznaczenie środków na zakup kamizelek odblaskowych dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Tym samym Philips otrzymał tytuł Promotora Bezpieczeństwa w Kampanii Społecznej “Oświeceni”.

Kamizelki odblaskowe, w ilości 2 tys. sztuk, zostaną wyprodukowane z materiałów spełniających obowiązujące normy (Bezpieczne odblaski - poradnik dla przedsiębiorców), rozmiarem będą odpowiadać budowie ciała dzieci w wieku 7-10 lat i będą zakładane przez głowę. Kamizelki odblaskowe przeznaczone są dla dzieci mieszkających w małych miejscowościach i wsiach na terenie całej Polski, które codziennie poruszają się pieszo po lokalnych drogach.

Miejscowości te zostaną wybrane - w pierwszej połowie września 2015 roku - we współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kamizelki zostaną przekazane w II połowie września, a następnie rozdane w ramach lekcji brd prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji w tamtejszych szkołach podstawowych.

Kampania Społeczna “Oświeceni” nieprzypadkowo wystartowała 31 sierpnia 2015 roku.

Maciej Kalisz Prezes Fundacji Jedź Bezpiecznie