Przegląd prasy

Passage le cedez czyli DAJ PRZEJŚCIE

1 września 2015

2859297a6d25a6b6113106af12e06b582eb3979d

13ebd34b56fee238e471986e35f6107bc9832fbe

8a01d46e31e7ceb703c4986a95ee81e702c4fe94

858cfd3c8bbae95ffa1adfa957b7ec922f539a19

079d26dfd6a10939b7b005f33f8dbeae04d8e67b

1e98f0606ed0a073b734b1573974b60e42829f8d

(523-46-51 fot. jola michasiewicz)

Kraje Unii Europejskiej w różny sposób dbają o pieszych. Od wielu miesięcy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS relacjonujemy kolejne etapy procesowania zmian przepisów w naszym kodeksie drogowym zmierzające właśnie do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Niestety jak dotychczas działań bezskutecznych. Powyżej kilka fotek znaków poziomych coraz powszechniej stosowanych we Francji. Oczywiście towarzyszą im stosowne znaki pionowe. Właśnie we Francji pierwszeństwo ma już pieszy zbliżający się do przejścia lub do strefy gromadzenia się nawet jeżeli nie wykazuje jeszcze oznak zamiaru przejścia. Kierowcy zobowiązani są do ustąpienia im pierwszeństwa. Pierwsza takie rozwiązanie wprowadziła Norwegia. Kolejne dwa rozwiązania to:

-obowiązek ustąpienia pierwszeństwa w sytuacji zbliżania się do przejścia, ale już z widocznym zamiarem. Tu pieszy zanim wejdzie on na jezdnię, ma obowiązek ocenić prędkość samochodów jadących ulicą i oszacować drogę ich hamowania. Rozwiązanie stosowane w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Holandii, Niemczech oraz w Szwajcarii;

-i pierwszeństwo pieszego, ale dopiero z chwilą wejścia na jezdnię w: Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

Tyle za informacją Krajowej Rady BRD. My wróćmy do omawianego znaku poziomego, tak widocznego na jezdni. Jak oceniacie Państwo. To chyba dobry pomysł? Zdecydowanie poprawa infrastruktury wokół przejścia dla pieszych może polepszyć ich sytuację. Dla uzasadnienia przywołajmy dane zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z którego wynika, że w Polsce ok. 30 proc. poziomego oznakowania dróg jest prawie niewidoczne lub nieczytelne.

Źródło INFORMACJA WŁASNA redakcji Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS