Przegląd prasy

Zagrożenie bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych

1 lipca 2008

W dniu 27 czerwca inspektorzy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie A4 pojazd należący do ukraińskiego przewoźnika. Podczas rutynowej kontroli skrzyni ładunkowej, stwierdzono przewóz towaru niebezpiecznego w rozszczelnionych opakowaniach. Towar niebezpieczny posiadał bardzo silne właściwości wybuchowe. Natychmiast wezwano jednostki ratownictwa chemicznego Straży Pożarnej, które utworzyły strefę bezpieczeństwa. Kierowca został zatrzymany do dyspozycji Policji.
Pojazd został przetransportowany na zabezpieczony parking.
Inspektorzy transportu drogowego nałożyli na ukraińskiego przedsiębiorcę karę administracyjną w wysokości 20100 zł (ograniczoną zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do 15000 zł), za m.in.:
- wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego;
- wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego w niewłaściwych opakowaniach;
- wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu pojazdem;
- wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego bez kwalifikacji kierowcy;
- wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego bez wyposażenia awaryjnego;
- wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego w nieprawidłowo oznakowanym pojeździe.
Ponadto stwierdzono naruszenie norm czasu jazdy i odpoczynku kierowcy.
Na chwilę obecną pojazd wraz z ładunkiem zatrzymany jest na parkingu strzeżonym, do czasu właściwego zabezpieczenia przez przewoźnika towaru niebezpiecznego i zapłacenia kary administracyjnej – poinformował Główny Inspektorat Transportu Drogowego.