Przegląd prasy

Żandarmeria Wojskowa kontroluje i kieruje ruchem drogowym

12 marca 2004

W Dzienniku Ustaw nr 40 pod pozycją 364 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskowa i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Rozporządzenie wejdzie w życie 27 marca 2004 r.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 441 (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE. Patrz: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło Prawo Drogowe@NEWS