Rozmowy

Czego chcą uczestnicy ruchu drogowego?

1 lutego 2020

Czego chcą uczestnicy ruchu drogowego?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij].

Czym są konsultacje publiczne? Jak to określa Rządowe Centrum Legislacji to pojęcie stosunkowo nowe w terminologii dotyczącej procesu legislacyjnego na poziomie rządowym. Oznacza udział w tworzonych regulacjach, gdzie rząd zachowuje prerogatywy do podejmowania ostatecznych decyzji, ale tez ponoszenia politycznych konsekwencji takiego stanu rzeczy. Obecny Regulamin pracy Rady Ministrów dokonuje podziału dotychczasowych konsultacji społecznych na dwa odrębne procesy: w ramach konsultacji publicznych projekt przedstawia się organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu ustawy oraz w toku opiniowania projekt przekazywany jest określonym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów lub gdy dotyczy działalności tych podmiotów. Nie są one badaniem opinii publicznej.

Skorzystajmy z każdej możliwości dialogu. Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS obok INFORMOWANIA o etapach procedowania, o projektowanych i podejmowanych decyzjach nadal będzie uczestniczyła w dyskusji poświęconej zagadnieniom poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za niezwykle ważny element zmian uważamy EDUKACJĘ. Śledzimy doświadczenia innych państw i wiemy, iż wszędzie tam właśnie ta szeroka i konsekwentna dyskusja to gwarancja poprawy sytuacji. Niezmiennie oddamy głos wszystkim dyskutantom, którzy myślą dość podobnie, ale też prezentują różne oceny. Musimy mieć świadomość ich wszystkich. Warunek –merytorycznie, rzeczowo. Wnośmy coś do tej ważnej dyskusji, proponujmy. Państwa wypowiedzi, opinie, postulaty itd. itp. opublikujemy na łamach tygodnika, w Waszym imieniu prześlemy autorom projektu. Czekamy – e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl

Red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS, Jolanta Michasiewicz