Legislacja

Infrastruktura! I po raz kolejny - chodnik

3 lutego 2020

Infrastruktura! I po raz kolejny - chodnik
(fot. Jolanta Michasiewicz)

- Czy ministerstwo kontroluje jakość istniejącej infrastruktury drogowej pod względem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami – pyta poseł Franciszek Starczewski. My chcielibyśmy, aby kierowcy uświadomili sobie jak wiele mogą zrobić dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, tych poszkodowanych przez los, ale także matek z wózkami, osób starszych. Ktoś powiedział – rodzimy się jako piesi, dopiero później stajemy się kierowcami.

Jak ważna jest rola infrastruktury drogowej wiemy, tym razem o potrzebie jej przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Młody poseł Franciszek Sterczewski napisał w tej sprawie do ministra infrastruktury (interpelacja nr 1474). Autor interpelacji przypomina, iż minimalna szerokość chodnika wynosić powinna 2 metry, co jest szerokością niezbędną, aby w bezpieczny sposób na chodniku minąć mogły się dwa wózki inwalidzkie. Inny wymiar stwarza bezpośrednie zagrożenie dla korzystających z niego osób z niepełnosprawnościami, ponieważ w trakcie mijania się są zmuszone do wykorzystania np. pasa jezdni albo innego nieprzeznaczonego do tego celu obszaru. Tak mówi obowiązujący przepis, niestety rzeczywistość jest inna. - Co więcej obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dopuszcza sytuacje, w których szerokość chodnika będzie węższa - dotyczy to chodników odsuniętych od jezdni oraz samodzielnych ciągów pieszych, których szerokość, zgodnie z obwieszczeniem, może wynosić nawet 1 metr (artykuł 44 ustęp 4) - dodaje.

Poseł postawił ministrowi pytania  w tym o ewentualne zmiany obowiązującego prawa, tak aby uniknąć sytuacji, w których budowana zgodnie z przepisami infrastruktura drogowa zagraża zdrowiu i życiu osób z niepełnosprawnościami? Także, o kontrole jakości istniejącej infrastruktury: - Czy ministerstwo kontroluje jakość istniejącej infrastruktury drogowej pod względem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, także w kontekście innych wytycznych wskazanych m.in. w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa (np. umiejscowienia znaków drogowych - paragraf 44 ustęp 6)?

Powstaje coraz więcej nowoczesnych i bezpiecznych dróg – brawo! A piesi i ich fragment drogi? Może porozmawiamy o potrzebie powiększenia tej minimalnej szerokości chodników? Może porozmawiamy o utrudnieniach i niebezpieczeństwach jakie powodują parkujące na chodnikach samochody. Może wymienimy poglądy co do sposobów i zasad ograniczenia tych niebezpieczeństw? (jm) tygodnik@prawodrogowe.pl