Rozmowy

Jest szansa na uporządkowanie bałaganu hulajnogowego

21 maja 2020

Jest szansa na uporządkowanie bałaganu hulajnogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od kilku dni publikujemy teksty odnoszące się do ogłoszonego przez Rządowe Centrum Legislacji nowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - UD51 – 12 maja 2020 tzw. hulajnogowego. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę na panujący na naszych chodnikach - nazwijmy to delikatnie - bałagan właśnie hulajnogowy.

Obok niezwykle ważnych i oczekiwanych regulacji miejsca kierowcy hulajnogi czy innego urządzenia transportu osobistego, zasad zachowania w ruchu drogowym, bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców w projekcie podjęto próbę regulacji problemu wynikającego z dowolności miejsca pozostawienia hulajnogi. Na tym m.inn. ma polegać przewaga hulajnogi np. nad rowerem – można ją pozostawić i podjąć w totalnie dowolnym miejscu. Wypożyczający nieśmiało sugerowali, aby nie były to miejsca tuż przy ścianach budynków, które to powinny pozostawać do dyspozycji osób z białą laską (pisaliśmy o apelu Polskiego Związku Niewidomych). Powiedzmy działo się tak, że hulajnogi były barierą dla niewidomych. I co dalej? Dalej tzw. wolna amerykanka, czyli gdzie popadnie! Hulajnogi stojące, leżące wszędzie, często też w poprzek chodnika… Czy one tam stoją przypadkowo, czy nie? Czy wynajmujący chce, aby jego produkt jak najbardziej był widoczny - już nie czas dochodzić.

Widzimy to do dziś. Chodnik przeznaczony dla pieszych stał się torem przeszkód dla innych pieszych – tych na hulajnodze, ale też bezpłatnym miejscem parkowania lub porzucania ich pojazdów! I wreszcie mamy przepisy, które może doprowadzą do uporządkowania tego nieporządku? Może wreszcie wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych będą partycypowały w kosztach budowy i utrzymania infrastruktury miejskiej?

Ministerstwo Infrastruktury proponuje dodać do art. 47 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ustępu 3. W brzmieniu: - Dopuszcza się postój rowerów w związku z usługą ich wypożyczania na chodniku lub poza nim w pasie drogowym drogi za zgodą zarządcy drogi udzieloną podmiotowi świadczącemu usługi wypożyczania rowerów w drodze umowy, stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Czyli zarządcy dróg mają mieć decydujący wpływ na lokalizację punktów wypożyczeni hulajnogi! Może tam też zostaną zlokalizowane stacje ładowania. Wiadomo, że pobierają opłaty za wypożyczenia, a więc i miasta będą pobierały stosowne opłaty. A te ostatnie będą wykorzystywały na poprawę infrastruktury. Firmy będą zobowiązane do podpisania umów - w projekcie konkretnie zapisano: - Podmiot świadczący usługę wypożyczania rowerów oraz zarządca drogi zawrą umowę stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Pojawiają się pierwsze propozycje tzw. bestacyjnych systemów sharingu hulajnóg? Czyli ten widoczny problem musi doczekać się satysfakcjonujących rozwiązań.

I dobrze, tylko czy przepis nie jest mało precyzyjny? I będziemy musieli użytkowników nauczyć pewnych zachowań! (jm)

Przypominamy, iż konsultacje projektu trwają tylko do 15 czerwca. Czekamy na Państwa wypowiedzi i opinie: tygodnik@prawodrogowe.pl