Rozmowy

- Może coś będzie… - mówią egzaminatorzy po pierwszym spotkaniu w ministerstwie

20 lipca 2022

- Może coś będzie… - mówią egzaminatorzy po pierwszym spotkaniu w ministerstwie
(od lewej) Tomasz Dziuganowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Wojciech Dusza, przedstawiciel Komitetu Egzaminatorów RP; Wiesław Kubowicz, przedstawiciel Komitetu Egzaminatorów RP; Sławomir Rutkowski, szef związku zawodowego OZZP WORD; Marcin Augustowski; egzaminator niezrzeszony. Warszawa 19 lipca 2022 r. (fot. KE RP)

W dniu wczorajszym w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu i protestujących egzaminatorów nauki jazdy. Uzgodniono i zaplanowano kolejną naradę - w gronie poszerzonym o reprezentację dyrektorów WORD. Oczekiwany jest także udział ministra Andrzeja Adamczyka.

19 lipca 2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu: Rafał Weber, sekretarz stanu; Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego wraz z pracownikami oraz reprezentacji protestujących egzaminatorów: Tomasz Dziuganowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Wojciech Dusza i Wiesław Kubowicz - przedstawiciele Komitetu Egzaminatorów RP; Sławomir Rutkowski, szef związku zawodowego OZZP WORD oraz Marcin Augustowski, egzaminator niezrzeszony. Wiceminister Rafał Weber poinformował przybyłych, iż posiada wszelkie umocowania w podnoszonych kwestiach. Pomimo, iż postulat udziału Andrzeja Adamczyka nie został spełniony, spotkanie odbyło się.

Narada trwała trzy godziny. Przebieg negocjacji trudny. Rozmawiano m.inn. o wielokrotnie zgłaszanych postulatach, przede wszystkim w zakresie niezbędnych zmian w obowiązującym systemie egzaminowania, poprawy sytuacji egzaminatorów, także kondycji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W kwestii ewentualnych podwyżek cen egzaminów państwowych stanowisko resortu niezmiennie jest negatywne. Jednocześnie wiceminister Weber zadeklarował otwartość na propozycje zmian przepisów prawa regulujących system egzaminowania. Egzaminatorzy mówili o potrzebie zmiany zasad oceny kandydata na kierowcę. Resort przyznał, iż tzw. system zerojedynkowy może być rozwiązaniem krzywdzącym egzaminowanego. Uczestniczący w obradach przedstawiciele branży podkreślali, iż egzaminatorzy utracili satysfakcję pracy, a ich frustrująca sytuacja ekonomiczna jest tu elementem znaczącym.

- Spotkanie z szefem resortu jest zaplanowane na przyszły tydzień. I jest to spotkanie, od którego wszystko będzie zależało - informował PAP egzaminator WORD Krosno i przedstawiciel Stowarzyszenia Egzaminatorów RP Wojciech Dusza. Przypomnijmy protest nie został zakończony, nadto jeżeli do porozumienia ze stroną rządową nie dojdzie - jak się dowiadujemy - będzie on kontynuowany, w dotychczasowej lub innej formule.

Kolejne, już trójstronne spotkanie ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu, pozostańmy w oczekiwaniu i przekonaniu, że nie jest to gra na czas. Uczestnicy spotkania reprezentujący branżę egzaminatorów, bez wielkiego entuzjazmu, na nasze pytanie o wrażenia, podsumowali jednak optymistycznie, choć ostrożnie: - Może coś będzie… (…) - Frustracja egzaminatorów została dostrzeżona przez ministra i w tym momencie jest światełko w tunelu. (…) To nie jest już kwestia kupna lepszego samochodu, to dla nas jest kwestia przeżycia" - dodał w wypowiedzi dla PAP Wojciech Dusza. (jm)