Rozmowy

Nasz ekspert o sposobach na piratów drogowych

5 listopada 2019

Nasz ekspert o sposobach na piratów drogowych
Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, egzaminator, ekspert ds. brd (fot. screen TVN24.pl)

O pomyśle nałożenia na piratów drogowych obowiązku pokrywania kosztów akcji ratowniczej, leczenia, rehabilitacji i opieki psychologicznej ich ofiar - w Programie WSTAJESZ I WIESZ stacji TVN24 - mówił nasz ekspert Mariusz Sztal. Zapytany o sposoby na piratów drogowych? Wymienił trzy podstawowe.

Działania edukacyjne. Wśród sposobów na piratów drogowych Mariusz Sztal po pierwsze wymienił edukację kierowców. – Jestem zdecydowanym zwolennikiem działań edukacyjnych. Ta edukacja musi być na właściwym poziomie, musi być skuteczna – podkreślał. – Na to potrzeba czasu. Edukacja nigdy nie przynosi natychmiastowych efektów. Potrzeba też rozwiązań systemowych. (…) Dzisiaj uczymy kierowców tylko jak mają zdać egzamin. A na egzaminie nie ma elementów związanych z jazdą po drogach szybkiego ruchu. (…) Wydaje mi się, że i tutaj potrzeba rozwiązań systemowych. Ocenia, iż sam system trzeba jednak zbudować od samego początku. (…) Dzisiaj środek ciężkości położony jest nie na sposób myślenia za kierownicą, a na umiejętności wykonywania pewnych czynności na drodze, które są jedynie w sposób pobieżny bo w ograniczonym limicie czasowym.

Instytucja nadzorująca działania brd. - Ta edukacja dzisiaj niekoniecznie jest skuteczna. Niekoniecznie jest ona dobrze prowadzona – ocenia M. Sztal. I kolejna ważna ocena eksperta: - Każdy program zmierzający do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego musi być systemowy, musi być wielowątkowy. W moim przekonaniu dzisiaj najbardziej potrzebna jest jedna instytucja – jedna, konkretna, wiodąca instytucja, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem ruchu drogowego, która nie będzie funkcjonowała przy jednym z resortów, tylko będzie nadrzędna nad wszystkimi resortami. Wyobrażam sobie taką instytucję działającą np. przy Kancelarii Premiera. Ta miałaby swój odpowiedni budżet – nie da się poprawiać bezpieczeństwa ruchu drogowego bez budżetu. Instytucja ta miałaby też olbrzymie plenipotencje.

Mandaty. Wskazując na kolejne działania Mariusz Sztal podjął zagadnienie kar. Przypomniał, że od 16. lat mandaty nie uległy zmianom. – Te kary muszą iść w górę. Podkreślał jednocześnie, że one muszą być nieuchronne. Kary muszą być systemowe. (…) Zdarzają się osoby, które siadają za kierownicę bez uprawnień, pod wpływem alkoholu, albo innych środków działających podobnie. (…) Kary skutecznie wpłyną na nieodpowiedzialne działania. (…) Dzisiaj zwiększenie kar wydaje się być absolutnie koniecznym.

Mariusz Sztal konkludował: - Przede wszystkim trzeba zadbać o trzy filary: dobrze wyedukowany, świadomy kierowca, infrastruktura drogowa, która skutecznie wymusza określone bezpieczne zachowania oraz wiek pojazdów. (jm)