Statystyka

W Szwecji takie przepisy obowiązują od dawna…

27 stycznia 2020

W Szwecji takie przepisy obowiązują od dawna…
(fot./grafika – archiwum Grupy IMAGE)

Wielka Brytania, Irlandia, Dnia i czwarta w kolejności Szwecja - najbezpieczniejsze kraje UE w 2018 r. W statystykach według kryterium liczby ofiar śmiertelnych liczonych na 1 mln mieszkańców - zajmuje czwarte miejsce z wynikiem - 32 osób (Wlk. Brytania – 28, Irlandia – 30, Dania - 30). Dla porównania ostatnia w tej kolejności Rumunia – „osiągnęła” wynik - 96. Polska – 5 miejsce. Miejsce, niestety od końca - z wynikiem 75. zabitych na 1 mln mieszkańców. Średnia dla Europy to 49 osób, które poniosły śmierć.

Szwedzki kodeks drogowy. W Szwecji podstawowym aktem prawnym zawierającym przepisy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego jest rozporządzenie o ruchu drogowym (Trafikforordning, 1998: 1276 z późn. zm.), które przyjęto w 1998 r. (wielokrotnie nowelizowane, ostatnia nowelizacja w marcu 2019 r.). Czyli podobnie jak u nas.

Obowiązujące przepisy. Przepisy dotyczące pieszych przy przekraczaniu drogi lub ścieżki rowerowej pomieszczono w rozdziałach 3 i 7). Przez przejście dla pieszych - oznaczona znakami drogowymi lub odpowiednimi oznaczeniami na drodze - w każdym przypadku pieszy musi przejść „bez zbędnej zwłoki”. W nieoznaczonych miejscach, w których piesi mogą przekraczać drogę, kierowcy są zobowiązani jechać z odpowiednio małą prędkością. Przed nienadzorowanym przejściem pieszy jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na odległość zbliżających się pojazdów i ich prędkość. Kierowcy musza ustąpić pierwszeństwa (tzn. odpowiednio szybko zwolnić lub zatrzymać pojazd), pieszym, którzy wkroczyli na przejście lub mają zamiar na nie wkroczyć, a sposób jazdy a być dostosowany tak, aby nie utrudniać przejścia. Jazdę kontynuować można tylko wówczas, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa lub przeszkód dla innych uczestników drogi.

Szwedzkie prawo zakazuje także wyprzedzania na nienadzorowanych przejściach dla pieszych, ani bezpośrednio przed nimi. Na nadzorowanych przejściach dla pieszych wszyscy użytkownicy drogi muszą postępować zgodnie ze wskazaniem sygnalizatora świetlnego lub policjanta. W Szwecji istnieją także miejsca bez wyznaczonego przejścia dla pieszych, jednak regulowane za pomocą sygnalizacji świetlnej. Użytkownicy drogi są wówczas zobowiązani do przestrzegania wskazań sygnalizatora.

W trakcie obrad Parlamentarnego Zespołu ds. brd w prezentacji Biura Analiz Sejmowych zwracano uwagę na

Wizja ZERO. Podsumowując – zarówno pieszy jak i kierowca muszą przede wszystkim zwracać uwagę bezpieczeństwo. Szwedzi konsekwentnie realizują Wizję ZERO – ZERO OFIAR NA DROGACH (to ich pomysł z 1994 r.). Poprawa bezpieczeństwa na drogach stała się sprawą wagi państwowej. Wprowadzono szereg zmian w prawie i edukacji, w budowie i przebudowie infrastruktury. Pierwsza i podstawowa zasada to ograniczenie prędkości. Stąd surowe mandaty, coraz bardziej gęsta sieć fotoradarów. Obok kary – powszechna edukacja. Szwedzi próbują też skutecznie odseparowywać pieszych i rowerzystów od kierowców. Itd. itp.

Bogusław Bach, dyrektor Toruńskiej Szkoły Jazdy na pytanie, czy wprowadzenie nowych przepisów przyczyni się do tego, że będzie mniej wypadków na drodze z udziałem pieszych odpowiedział: - Nie wiem. Może to źle zabrzmi, ale w Polsce jeszcze trochę ludzi musi zginąć, by coś się zmieniło. W Szwecji takie przepisy obowiązują od dawna, ale my nie do końca jesteśmy społeczeństwem wyedukowanym, jeśli chodzi o dobre zachowania na drodze i tu tkwi problem. (jm)