Legislacja
Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta

Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta

3 listopada 2005

Tablice rejestracyjne nie są dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego, nie są też znakami identyfikacyjnymi auta - odpowiedział Sąd Najwyższy na pytanie zadane przez jeden z sądów okręgowych. “Sąd Najwyższy przesądził wprost: tablice rejestracyjne pojazdów nie są znakami...

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

2 listopada 2005

Opublikowano i z tym dniem wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury. W par. 1 czytamy: “§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr...

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

2 listopada 2005

Opublikowano wydane przez prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 31 października 2005...

Opublikowano rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu

Opublikowano rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Akt obowiązuje z dniem 10 stycznia 2006...

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Zmiany obowiązują z dniem 10 stycznia 2006 r....

Uzasadnienie

Uzasadnienie

28 października 2005

Ministerstwo Infrastruktury realizując przyjęty przez Radę Ministrów program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2000 oraz założenia Rządowej Strategii Antykorupcyjnej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez...

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji

28 października 2005

Podmioty na które oddziałuje akt normatywny: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną ze szkoleniem kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy; Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego; Osoby chcące uzyskać lub podwyższyć uprawnienia: do...

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

28 października 2005

Najpoważniejsze uwagi przekazane przez organizacje uczestniczące w procesie uzgodnień społecznych dotyczyły obowiązkowego uczestnictwa w egzaminie instruktora prowadzącego. Uwagi te zostały w całości uwzględnione. Nie zostały uwzględnione uwagi dotyczące rezygnacji z przeniesienia...

Wpływ regulacji na koszty społeczne

Wpływ regulacji na koszty społeczne

28 października 2005

Proponowana regulacja wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju, a w związku z tym na zmniejszenie ilości wypadków drogowych w wyniku których są ranni lub zabici. Dlatego też należy uznać, że regulacja ta obniży koszty społeczne ponoszone przez...

Wpływ regulacji na rynek pracy

Wpływ regulacji na rynek pracy

28 października 2005

Proponowana regulacja nie wpływa na rynek pracy....

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

28 października 2005

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki....

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

28 października 2005

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów....

Kolejne nowe rozporządzenia o przewozie towarów niebezpiecznych

Kolejne nowe rozporządzenia o przewozie towarów niebezpiecznych

24 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Akt zacznie obowiązywać 1 stycznia 2006...

Wyrok w sprawie o zasiedzenie drogi koniecznej

Wyrok w sprawie o zasiedzenie drogi koniecznej

22 października 2005

Dla przyjęcia, że posiadanie było nieprzerwane, nie wystarczy sam wyrok sądu. Trzeba je faktycznie odzyskać. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 11 października 2005 r. w sprawie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej. Warunkiem uzyskania własności przez zasiedzenie...

Koniec procederu lewych taksówek

Koniec procederu lewych taksówek

21 października 2005

Wchodzi w życie zmodyfikowana ustawa o transporcie drogowym. Niecierpliwie oczekiwano zapisu, który zabrania przewoźnikom bez licencji (przewóz do 9 osób łącznie z kierowcą): oznaczania samochodu nazwą, adresem oraz telefonem przedsiębiorcy, umieszczania na dachu tzw. koguta i używania...

Doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

21 października 2005

Minister infrastruktury poinstruował, jak uzyskać świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. "Rzeczpospolita" w tekście: " Doradca dopiero po egzaminie" informuje o tych zmianach: "Nadzór nad przewozem drogowym towarów...

Nowe wysokości prowizji w transporcie drogowym

Nowe wysokości prowizji w transporcie drogowym

18 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 września 2005 zmieniające wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania. Pobierający - zgodnie z ustawą o transporcie drogowym - opłaty w transporcie drogowym za te...

Inteligentne reflektory przednie

Inteligentne reflektory przednie

18 października 2005

Komisja Europejska obradowała nad dopuszczeniem do eksploatacji tzw. inteligentnych reflektorów przednich AFS (Adaptive Front-lighting Systems). Dopasowują one automatycznie strumień światła do ruchu w mieście, na autostradach i na skąpo oświetlonych drogach wiejskich. Zapewniają...

Części, których użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Części, których użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

17 października 2005

W piątkowym Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Akt...

Przewóz towarów niebezpiecznych z nowym formularzem listy kontrolnej

Przewóz towarów niebezpiecznych z nowym formularzem listy kontrolnej

17 października 2005

W piątek opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2005 r., w sprawie formularza listy kontrolnej. Akt obowiązuje od 1 grudnia 2005 r....