Legislacja
Przewóz towarów niebezpiecznych: świadectwo dopuszczenia pojazdów

Przewóz towarów niebezpiecznych: świadectwo dopuszczenia pojazdów

14 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. określające nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Świadectwa wystawione lub przedłużone przed 14 października 2005 r. zachowują swoją ważność...

Kto może prowadzić kursy dokształcające dla kierowców

Kto może prowadzić kursy dokształcające dla kierowców

14 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. W akcie m.in. określono warunki jakie musi spełnić chętny do prowadzenia kursów. Niezbędne są odpowiednie warunki...

Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń na drogach

Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń na drogach

14 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach...

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym

14 października 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w którym wskazał drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne, na których celnicy kontrolują przemieszczane w celach niehandlowych zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym, i w związku z tym poinstruował, jak...

Części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadr oraz chrom

Części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadr oraz chrom

13 października 2005

Ogłoszono i z tym dniem wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom. Akt wydano na podstawie...

W sprawie uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ADR

W sprawie uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ADR

13 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 września 2005 r. sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Obowiązuje od 21 października 2005 r. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy...

Regulacja dotyczące bezpiecznych siedzeń w pojazdach

Regulacja dotyczące bezpiecznych siedzeń w pojazdach

13 października 2005

Dyrektywa PE i RU nr 74/408/WE z 7 września 2005 r. wprowadza zmiany do dyrektywy RU nr 74/408/EWG, dotyczące bezpiecznego zamocowania siedzeń w pojazdach, ze szczególnym uwzględnieniem siedzeń skierowanych bokiem do kierunku jazdy. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane przed 20 kwietnia...

Pasy bezpieczeństwa w większych pojazdach

Pasy bezpieczeństwa w większych pojazdach

13 października 2005

Dyrektywa PE i RU nr 2005/40/WE z 7 września 2005 r. wprowadza zmiany do dyrektywy RU nr 77/541/EWG umożliwiające stosowanie odrębnych pasów bezpieczeństwa w pojazdach dla osób niepełnosprawnych oraz w pojazdach mających więcej niż osiem siedzeń. Kwestię jednolitych zasad odnoszących...

Prawo jazdy na 20 lat

Prawo jazdy na 20 lat

11 października 2005

Komisja Europejska proponuje zastąpienie 110 wzorów prawa jazdy obowiązujących w UE jednym, plastikowym, podobnym do karty płatniczej. Byłoby ono odnawiane co 20 lat. Sprzeciw Niemiec, Danii, Francji, Polski i Austrii opóźnia wprowadzenie zmian, które mają kosztować 800 mln euro w ciągu...

Chcą eurowiniet dla pojazdów użytkowych

Chcą eurowiniet dla pojazdów użytkowych

11 października 2005

Komisja Europejska i Parlament chcą wprowadzić opłaty drogowe dla pojazdów użytkowych. Nie ustalono wspólnego stanowiska: czy wszystkie rejony mają mieć taką samą opłatę, czy obejmie ona samochody o dmc od 3,5 czy od 12 t oraz w jaki sposób uzależnić wysokość opłat od normy...

Kodeks praw pasażerów autobusów międzynarodowych

Kodeks praw pasażerów autobusów międzynarodowych

11 października 2005

Komisja Europejska opracowuje prawa pasażerów autobusów linii międzynarodowych. Regulacje są wzorowane na przygotowanych dla innych środków transportu. Będą zawierały także prawa pasażerów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, odszkodowania w razie opóźnień, odwołania kursu lub odmowy...

Radary samochodowe dopuszczalne

Radary samochodowe dopuszczalne

11 października 2005

Komisja Europejska dopuściła stosowanie radarów w samochodowych aktywnych tempomatach. Do 30 czerwca 2013 roku do tego celu przydzielono częstotliwość 24 GHz, a po tej dacie częstotliwość zostanie zmieniona na 79 GHz - ta ostatnia jest bardziej odporna na zakłócenia, gdy w pobliżu wiele...

Nazewnictwo i numerowania dróg osiedlowych, dojazdowych i innych

Nazewnictwo i numerowania dróg osiedlowych, dojazdowych i innych

10 października 2005

Wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. Gminni radni będą także nadawać nazwy także drogom wewnętrznym. Gminy będą mogły decydować również o nazwach i numeracji przy drogach w osiedlach mieszkaniowych,...

Nowe drogi krajowe

Nowe drogi krajowe

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. Akt wejdzie w życie 1 stycznia 2006...

Drogi pozbawione kategorii dróg krajowych

Drogi pozbawione kategorii dróg krajowych

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. Akt wejdzie w życie 1 stycznia 2006...

Prowizje od opłat pobieranych w transporcie drogowym

Prowizje od opłat pobieranych w transporcie drogowym

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. Akt wejdzie w życie 18 października 2005...

Kontrole bezpieczeństwa w środkach komunikacji międzynarodowej

Kontrole bezpieczeństwa w środkach komunikacji międzynarodowej

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Akt...

Ustawa o tachografach cyfrowych

Ustawa o tachografach cyfrowych

5 października 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. od 1 stycznia 2006 r. w nowo rejestrowanych samochodach transportu drogowego będą montowane tachografy cyfrowe. Nowy tachograf - cyfrowy, składa się z zamontowanego na stałe w pojeździe urządzenia...

Będzie roczny podatek od samochodów osobowych

Będzie roczny podatek od samochodów osobowych

5 października 2005

Rozpoczęto prace nad projektem ustawy przewidującej wprowadzenie rocznego podatku od samochodów osobowych. Rozwiązanie to wzorowane jest na projekcie unijnej dyrektywy - poinformowało Ministerstwo...

Obowiązują zmiany w ustawie o drogach publicznych

Obowiązują zmiany w ustawie o drogach publicznych

4 października 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma nie tylko dostosować nasze przepisy do prawa unijnego, lecz także uściślić te, które do tej pory utrudniały życie. Zmieniona została definicja...