Legislacja
Nowe zasady szkolenia i egzaminowania od nowego roku

Nowe zasady szkolenia i egzaminowania od nowego roku

29 września 2005

Nowe przepisy o egzaminach na prawo jazdy zaczną obowiązywać dopiero od nowego roku. Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że nad gotowym projektem odpowiedniego rozporządzenia ciągle pracuje rządowe centrum legislacyjne – informuje “Rzeczpospolita”....

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców

29 września 2005

Z wnioskiem o opracowanie projektu wspólnych dla całej Unii Europejskiej procedur postępowania wobec pijanych kierowców eurodeputowani zwrócili się do Komisji Europejskiej. Eurodeputowani chcą, by kierowcy jeżdżący np. po pijanemu byli karani niezależnie od kraju, w którym złamią...

Bezpieczna prędkość w warunkach nocnych

Bezpieczna prędkość w warunkach nocnych

28 września 2005

Sąd Najwyższy orzekł, iż błędne jest twierdzenie, że prędkością bezpieczną w warunkach nocnych jest taka prędkość, która pozwala zatrzymać pojazd przed przeszkodą, którą dostrzec można w światłach mijania, nawet jeżeli kierujący pojazdem, przestrzegając przepisów ruchu...

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

28 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze...

Wchodzą w życie zmiany w Kodeksie karnym

Wchodzą w życie zmiany w Kodeksie karnym

26 września 2005

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych

26 września 2005

Nowelizacja ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, którą 20.5.br. uchwalił Sejm przewiduje karę 5 tys. zł dla przedsiębiorcy trudniącego się transportem towarów niebezpiecznych, który nie zadba o doradcę do spraw bezpieczeństwa. Ewidencję doradców prowadzi główny...

Rodzaj paliwa w baku będzie kontrolowała także ITD

Rodzaj paliwa w baku będzie kontrolowała także ITD

26 września 2005

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opublikowano na stronach internetowych Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego (ITD).ITD będzie mogła kontrolować, czy paliwo wlane do baku samochodu jest faktycznie paliwem do tego celu przeznaczonym (obecnie uprawnienie takie...

Wchodzi w życie…

Wchodzi w życie…

24 września 2005

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, Poz.1440)...

Wchodzi w życie rozporządzenie o czasowych ograniczeniach w ruchu

Wchodzi w życie rozporządzenie o czasowych ograniczeniach w ruchu

21 września 2005

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów. (Dz. U. nr 169, poz....

Zmiana ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym

Zmiana ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym

19 września 2005

Poniedziałkowy Dziennik Ustaw przyniósł zmianę ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym. Zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych i związanych z nimi opłat. (Dz.U.2005, Nr 179. poz....

Obniżka akcyzy na benzynę.

Obniżka akcyzy na benzynę.

15 września 2005

Weszło w życie opublikowane w Dz. U. nr 177, poz. 1473. rozporządzenie ministra finansów z 13 września br. zmieniające wysokość akcyzy za litr benzyny. Decyzja ta ma według ministerstwa zmniejszyć, gwałtownie wzrastające w ostatnim okresie ceny paliw....

Akcyza na używane auta przed trybunałem?

Akcyza na używane auta przed trybunałem?

14 września 2005

Rzecznik praw obywatelskich poinformował ministra finansów o niezgodności rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. z prawem unijnym. Chodzi o stawkę akcyzy na używane auta sprowadzane do Polski z pozostałych krajów wspólnoty. Wg. rzecznika obecnie obowiązujące w Polsce...

Autostrady zgodnie z planem

Autostrady zgodnie z planem

13 września 2005

Rząd zapoznał się i zaakceptował informacje dotyczące realizacji planu budowy autostrad i dróg ekspresowych w latach 2004-2006 i późniejszych. Odnośnik do pełnej informacji poniżej....

Obowiązuje nowe rozporządzenie o homologacji pojazdów

Obowiązuje nowe rozporządzenie o homologacji pojazdów

9 września 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz...

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

9 września 2005

Opublikowano ustawę z 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będzie obowiązywała od 24 września 2005...

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

9 września 2005

Opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych; od 10 października. W życie wejdzie od 10 października 2005 r....

Zielona strzałka pozostanie

Zielona strzałka pozostanie

9 września 2005

Podświetlane zielone strzałki pozwalające na warunkowy skręt w prawo nie będą likwidowane – donosi “Rzeczpospolita”. Przygotowujemy nowelizację rozporządzenia i jego załącznika, by wszystko było jasne. Nie myślimy jednak o rezygnacji z podświetlanych strzałek -...

Drogi gminne, ale bez środków

Drogi gminne, ale bez środków

6 września 2005

Ustawa z 14 listopada 2003 r. nałożyła na gminy wiele nowych obowiązkowych m.in., iż każdy odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym staje się drogą gminną, ponieważ z chwilą oddania do użytku zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii. “Rzeczpospolita” komentuje:...

Nowy regulamin homologacji pojazdów

Nowy regulamin homologacji pojazdów

6 września 2005

Wchodzi w życie Regulamin homologacji pojazdów w zakresie ochrony przed zderzeniami. Decyzja RU nr 2005/614/WE z 18 lipca 2005 r. dotyczy przyjęcia przez Wspólnotę regulaminów nr 94 i 95 wydanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ, które zawierają przepisy dotyczące homologacji...

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

13 sierpnia 2005

W życie wchodzi ustawa (z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8) z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawodawca m.in. wykreślił artykuł mówiący o dopuszczonych odstępstwach od przepisów...