Legislacja
Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury

Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury

9 listopada 2005

Odbyło się pierwsze posiedzenie komisji infrastruktury Sejmu V kadencji, na którym wybrano władze komisji. Bogusław Kowalski z Ligi Polskich Rodzin został w środę wybrany na stanowisko przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury. Wiceprzewodniczącymi zostali: Antoni Mężydło (PiS),...

Piętrowy autobus w ośrodku szkolenia kierowców
1

Piętrowy autobus w ośrodku szkolenia kierowców

9 listopada 2005

Jak czytamy w lubelskim wydaniu “Gazety Wyborczej” "First Group" przekazał nawet jednemu z ośrodków szkolenia w Lublinie typowy angielski autobus piętrowy - tzw. double decker z kierownicą po prawej stronie. Kierowcy ćwiczą na nim głównie podjazdy pod...

Nowe na stacjach badań technicznych

Nowe na stacjach badań technicznych

8 listopada 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów....

Transport materiałów promieniotwórczych podlega obowiązkowi zgłoszenia

Transport materiałów promieniotwórczych podlega obowiązkowi zgłoszenia

8 listopada 2005

Zaczyna obowiązywać wykaz towarów, które podlegają zgłoszeniu (obowiązkowi zgłoszenia komendantom wojewódzkim policji oraz Państwowej Straży Pożarnej), minister Infrastruktury w rozporządzeniu, które właśnie wchodzi w życie, sprecyzował warunki, na jakich się tego dokonuje. Wykaz...

Grzywna za brak rocznego sprawozdania
1

Grzywna za brak rocznego sprawozdania

8 listopada 2005

Od 21 grudnia 2005 r. za nieprzesłanie wojewodzie w wymaganym terminie rocznego sprawozdania z działalności – przedsiębiorcy wykonującemu przewóz drogowy towarów niebezpiecznych grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł. Do obowiązków doradcy należy m.in. przygotowanie w dwóch...

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych
1

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych

8 listopada 2005

Tachografy cyfrowe będą one musiały być montowane w nowych samochodach od 1 stycznia 2006 r. Posiadacz starszego pojazdu, wyposażonego w tachograf analogowy, będzie miał obowiązek wymiany tego urządzenia na cyfrowy, jedynie w przypadku, gdy dotychczasowy tachograf ulegnie awarii....

W stacjach demontażu pojazdów wycofanych obowiązują nowe zasady

W stacjach demontażu pojazdów wycofanych obowiązują nowe zasady

3 listopada 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji....

Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta

Tablice rejestracyjne nie są znakami identyfikacyjnymi auta

3 listopada 2005

Tablice rejestracyjne nie są dokumentem w rozumieniu kodeksu karnego, nie są też znakami identyfikacyjnymi auta - odpowiedział Sąd Najwyższy na pytanie zadane przez jeden z sądów okręgowych. “Sąd Najwyższy przesądził wprost: tablice rejestracyjne pojazdów nie są znakami...

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa

2 listopada 2005

Opublikowano i z tym dniem wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Ministerstwa Infrastruktury. W par. 1 czytamy: “§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr...

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

2 listopada 2005

Opublikowano wydane przez prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 31 października 2005...

Opublikowano rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu

Opublikowano rozporządzenie o szkoleniu i egzaminowaniu

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Akt obowiązuje z dniem 10 stycznia 2006...

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Zmiany obowiązują z dniem 10 stycznia 2006 r....

Uzasadnienie

Uzasadnienie

28 października 2005

Ministerstwo Infrastruktury realizując przyjęty przez Radę Ministrów program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2000 oraz założenia Rządowej Strategii Antykorupcyjnej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez...

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji

28 października 2005

Podmioty na które oddziałuje akt normatywny: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną ze szkoleniem kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy; Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego; Osoby chcące uzyskać lub podwyższyć uprawnienia: do...

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

28 października 2005

Najpoważniejsze uwagi przekazane przez organizacje uczestniczące w procesie uzgodnień społecznych dotyczyły obowiązkowego uczestnictwa w egzaminie instruktora prowadzącego. Uwagi te zostały w całości uwzględnione. Nie zostały uwzględnione uwagi dotyczące rezygnacji z przeniesienia...

Wpływ regulacji na koszty społeczne

Wpływ regulacji na koszty społeczne

28 października 2005

Proponowana regulacja wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju, a w związku z tym na zmniejszenie ilości wypadków drogowych w wyniku których są ranni lub zabici. Dlatego też należy uznać, że regulacja ta obniży koszty społeczne ponoszone przez...

Wpływ regulacji na rynek pracy

Wpływ regulacji na rynek pracy

28 października 2005

Proponowana regulacja nie wpływa na rynek pracy....

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

28 października 2005

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki....

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

28 października 2005

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów....

Kolejne nowe rozporządzenia o przewozie towarów niebezpiecznych

Kolejne nowe rozporządzenia o przewozie towarów niebezpiecznych

24 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Akt zacznie obowiązywać 1 stycznia 2006...