Legislacja
Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

1 sierpnia 2005

Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2005/49/Wspólnoty Europejskiej z 25 lipca 2005 r. dotyczy ujednolicenia zasad homologacji pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe określonego zasięgu. Przepisy dostosowawcze winny być wydane najpóźniej do 30 czerwca 2006 r. Nabiera mocy 20. dnia po...

Sejm zdecydował o 70 proc. rekompensacie

Sejm zdecydował o 70 proc. rekompensacie

1 sierpnia 2005

Rekompensata dla koncesjonariuszy autostrad wynosić będzie 70 proc. (a nie jak pierwotnie zakładano 50 proc.) kwoty odpowiadającej iloczynowi rzeczywistej liczby przejazdów 12-tonowych ciężarówek z winietami oraz stawki opłaty za przejazd autostradą takich pojazdów określonej przez...

Jeden podatek samochodowy

Jeden podatek samochodowy

6 lipca 2005

Projekt Komisji Europejskiej skierowany do krajów Unii Europejskiej przewiduje, iż opłaty przy rejestracji samochodów i podatki drogowe powinny przybrać postać jednolitej opłaty w całej Unii, jedyna zmienna część dotyczyłaby emisji spalin....

Wydanie świadectwa homologacji

Wydanie świadectwa homologacji

6 lipca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji (patrz: Serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS nr 102, nota z dn. 22.6.2005 r.). Akt został wydany na podstawie art. 68 ust.19 pkt 2...

Unijne tablice rejestracyjne

Unijne tablice rejestracyjne

5 lipca 2005

Jak podaje dziennik “Rzeczpospolita” - jeszcze w tym miesiącu do konsultacji społecznych trafi projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia od 1 maja 2006 r. unijnych tablic rejestracyjnych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje się do wymiany używanych obecnie tablic...

Zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach w paliwach

Zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach w paliwach

2 lipca 2005

Zaczyna obowiązywać zarządzenie prezesa Rady Ministrów, który postanowił utworzyć Międzyresortowy zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych pod względem ich zgodności z przepisami Unii Europejskiej jako organ pomocniczy...

O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - brak doradcy karany

O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - brak doradcy karany

1 lipca 2005

Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat do uchwalonej dnia 20 maja 2005 r. ustawy zaproponował poprawki dotyczące m.in.: terminu ważności...

Ustawa o transporcie przegłosowana

Ustawa o transporcie przegłosowana

1 lipca 2005

Na swoim 106. posiedzeniu Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, która zawiera znowelizowanie przepisów dotyczących organizacji i uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, przepisów dotyczących zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz obowiązków osób...

A złomowiska?

A złomowiska?

1 lipca 2005

Zaczyna obowiązywać § 9 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury o wymaganiach, jakie ma spełniać stacja przeprowadzająca badania techniczne pojazdów. W całej Polsce wydano dotychczas jedynie 15 nowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności po 1 lipca (patrz: ? 1.7.2005 oraz ?...

Bezpłatny recykling tylko kompletnych wraków

Bezpłatny recykling tylko kompletnych wraków

1 lipca 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie (patrz też: ? 29.6.2005) ministra infrastruktury, a którym określono listę istotnych elementów pojazdu kompletnego. Do bezpłatnego recyklingu będą przyjmowane pojazdy spełniające warunki określone w akcie. W przeciwnym wypadku opłata będzie wynosiła...

Dopłaty do biletów kupowanych u kierowców - bezprawne

Dopłaty do biletów kupowanych u kierowców - bezprawne

1 lipca 2005

Kierowcy komunikacji miejskiej nie zażądają już dodatkowych opłat przy kupnie biletu w pojeździe. Działo się tak mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok dotyczył komunikacji w Stargardzie Szczecińskim) uznającego praktyki takie jako pozaprawne. Mimo że orzeczenie...

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

1 lipca 2005

Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy prawa o ruchu drogowym. Zdaniem rzecznika przepisy - Pozwalają one organom władzy arbitralnie nakładać na organizatora manifestacji obowiązek przedstawienia alternatywnego planu organizacji ruchu...

Kiedy wymiana krajowych na unijne prawo jazdy?

Kiedy wymiana krajowych na unijne prawo jazdy?

30 czerwca 2005

Podczas posiedzenia rady ministrów Unii Europejskiej do spraw telekomunikacji, transportu i energii kraje: Polska, Niemcy, Francja, Dania i Austria zgłosiły uwagi do propozycji Parlamentu Europejskiego przewidującej generalną wymianę krajowych praw jazdy na unijne. Za trzy lata miałaby...

Prace nad wprowadzeniem unijnych tablic rejestracyjnych

Prace nad wprowadzeniem unijnych tablic rejestracyjnych

30 czerwca 2005

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury poinformowało, że w resorcie trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce unijnych tablic rejestracyjnych. Zgodnie z harmonogramem prac "Eurotablice" mają wejść w życie 1 maja 2006 r. W przygotowywanych przepisach nie planuje się...

Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

29 czerwca 2005

Na 106. posiedzeniu sejmu przegłosowano ponowne skierowanie ustawy o transporcie do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja w tym samym dniu przygotowała Dodatkowe Sprawozdanie (patrz: ? 1.7.2005 r.). Tekst jednolity i aktualizowany ustawy...

Istotne elementy pojazdów skierowanych do recyklingu

Istotne elementy pojazdów skierowanych do recyklingu

29 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego. Akt wydano na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, obowiązuje z dniem 1 lipca 2005 r....

Wojskowe pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych

Wojskowe pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych

29 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wchodzi w życie...

Ministrowie zaakceptowali "Politykę transportową państwa na lata 2006-2025"

Ministrowie zaakceptowali "Politykę transportową państwa na lata 2006-2025"

29 czerwca 2005

Rada Ministrów zajęła się blokiem spraw związanych z projektem "Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013", w tym zaakceptowała "Politykę transportową państwa na lata 2006-2025". Projekt w styczniu br. poddany był szerokiej konsultacji społecznej. W ich efekcie, jak stwierdzono: swoją ideą...

Program wieloletniej modernizacji technicznej służb mundurowych

Program wieloletniej modernizacji technicznej służb mundurowych

29 czerwca 2005

Przyjęto projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Modernizacja techniczna Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej w latach 2006-2011. Celem regulacji jest ustanowienie programu, którego realizacja doprowadzi do...

Rozporządzenie o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców

Rozporządzenie o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców

28 czerwca 2005

Jak informuje "Rzeczpospolita": poprawiony projekt rozporządzenia zmieniającego zasady szkolenia i egzaminowania kierowców utknął w Departamencie Prawnym Ministerstwa Infrastruktury. Po konsultacjach z praktykami stwierdzono konieczność zmian kilku zapisów, jak np. obowiązkowy udział...