Legislacja
Bezpieczna prędkość w warunkach nocnych

Bezpieczna prędkość w warunkach nocnych

28 września 2005

Sąd Najwyższy orzekł, iż błędne jest twierdzenie, że prędkością bezpieczną w warunkach nocnych jest taka prędkość, która pozwala zatrzymać pojazd przed przeszkodą, którą dostrzec można w światłach mijania, nawet jeżeli kierujący pojazdem, przestrzegając przepisów ruchu...

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

28 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze...

Wchodzą w życie zmiany w Kodeksie karnym

Wchodzą w życie zmiany w Kodeksie karnym

26 września 2005

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych

26 września 2005

Nowelizacja ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, którą 20.5.br. uchwalił Sejm przewiduje karę 5 tys. zł dla przedsiębiorcy trudniącego się transportem towarów niebezpiecznych, który nie zadba o doradcę do spraw bezpieczeństwa. Ewidencję doradców prowadzi główny...

Rodzaj paliwa w baku będzie kontrolowała także ITD

Rodzaj paliwa w baku będzie kontrolowała także ITD

26 września 2005

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opublikowano na stronach internetowych Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego (ITD).ITD będzie mogła kontrolować, czy paliwo wlane do baku samochodu jest faktycznie paliwem do tego celu przeznaczonym (obecnie uprawnienie takie...

Wchodzi w życie…

Wchodzi w życie…

24 września 2005

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, Poz.1440)...

Wchodzi w życie rozporządzenie o czasowych ograniczeniach w ruchu

Wchodzi w życie rozporządzenie o czasowych ograniczeniach w ruchu

21 września 2005

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów. (Dz. U. nr 169, poz....

Zmiana ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym

Zmiana ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym

19 września 2005

Poniedziałkowy Dziennik Ustaw przyniósł zmianę ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym. Zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych i związanych z nimi opłat. (Dz.U.2005, Nr 179. poz....

Obniżka akcyzy na benzynę.

Obniżka akcyzy na benzynę.

15 września 2005

Weszło w życie opublikowane w Dz. U. nr 177, poz. 1473. rozporządzenie ministra finansów z 13 września br. zmieniające wysokość akcyzy za litr benzyny. Decyzja ta ma według ministerstwa zmniejszyć, gwałtownie wzrastające w ostatnim okresie ceny paliw....

Akcyza na używane auta przed trybunałem?

Akcyza na używane auta przed trybunałem?

14 września 2005

Rzecznik praw obywatelskich poinformował ministra finansów o niezgodności rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. z prawem unijnym. Chodzi o stawkę akcyzy na używane auta sprowadzane do Polski z pozostałych krajów wspólnoty. Wg. rzecznika obecnie obowiązujące w Polsce...

Autostrady zgodnie z planem

Autostrady zgodnie z planem

13 września 2005

Rząd zapoznał się i zaakceptował informacje dotyczące realizacji planu budowy autostrad i dróg ekspresowych w latach 2004-2006 i późniejszych. Odnośnik do pełnej informacji poniżej....

Obowiązuje nowe rozporządzenie o homologacji pojazdów

Obowiązuje nowe rozporządzenie o homologacji pojazdów

9 września 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz...

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

9 września 2005

Opublikowano ustawę z 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będzie obowiązywała od 24 września 2005...

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

Opublikowano zmianę ustawy o drogach publicznych

9 września 2005

Opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych; od 10 października. W życie wejdzie od 10 października 2005 r....

Zielona strzałka pozostanie

Zielona strzałka pozostanie

9 września 2005

Podświetlane zielone strzałki pozwalające na warunkowy skręt w prawo nie będą likwidowane – donosi “Rzeczpospolita”. Przygotowujemy nowelizację rozporządzenia i jego załącznika, by wszystko było jasne. Nie myślimy jednak o rezygnacji z podświetlanych strzałek -...

Drogi gminne, ale bez środków

Drogi gminne, ale bez środków

6 września 2005

Ustawa z 14 listopada 2003 r. nałożyła na gminy wiele nowych obowiązkowych m.in., iż każdy odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym staje się drogą gminną, ponieważ z chwilą oddania do użytku zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii. “Rzeczpospolita” komentuje:...

Nowy regulamin homologacji pojazdów

Nowy regulamin homologacji pojazdów

6 września 2005

Wchodzi w życie Regulamin homologacji pojazdów w zakresie ochrony przed zderzeniami. Decyzja RU nr 2005/614/WE z 18 lipca 2005 r. dotyczy przyjęcia przez Wspólnotę regulaminów nr 94 i 95 wydanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ, które zawierają przepisy dotyczące homologacji...

Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy

Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy

13 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać zmiana w ustawie o transporcie drogowym określająca, iż niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek...

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

13 sierpnia 2005

W życie wchodzi ustawa (z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8) z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawodawca m.in. wykreślił artykuł mówiący o dopuszczonych odstępstwach od przepisów...

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

12 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać kilka przepisów (art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62) ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczących, uwolnienia samochodów od szkodliwych elementów. przepisy nakładają na producentów pojazdów obowiązek...