Legislacja
Nadzór nad układami chroniącymi pojazdy w razie zderzenia czołowego

Nadzór nad układami chroniącymi pojazdy w razie zderzenia czołowego

14 grudnia 2005

Nowym aktem prawnym jest dyrektywa PE i RU nr 2005/66/WE z 26 października 2005 r. wprowadza przepisy dotyczące bezpiecznej budowy i zasad homologacji przednich układów dających dodatkową ochronę pojazdów silnikowych w razie zderzenia czołowego. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane...

Samochody zarejestrowane na terytorium polityki Białorusi

Samochody zarejestrowane na terytorium polityki Białorusi

14 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium polityki Białorusi. Wejdzie w...

Obwieszczenia dotyczące autostrad płatnych

Obwieszczenia dotyczące autostrad płatnych

14 grudnia 2005

Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006. Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006....

Nawiązki: Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę

Nawiązki: Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę

14 grudnia 2005

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało aktualny wykaz instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na których rzecz sądy mogą orzekać nawiązki. Lista zawiera 343 organizacje z całej Polski, o których mowa jest w art. 47 i 49 kodeksu karnego. Tylko na rzecz...

Będzie projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów

Będzie projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów

13 grudnia 2005

Ministerstwo Finansów wraca do dawnego pomysłu podatku ekologicznego od samochodów. Jeszcze w tym roku resort ma przygotować projekt tego podatku – poinformował “Gazetę Prawną” wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ministerstwo Finansów chce, aby ten podatek zastąpił...

Minister Środowiska wskazał, czym można posypywać drogi

Minister Środowiska wskazał, czym można posypywać drogi

9 grudnia 2005

Minister środowiska poinstruował, jakiego rodzaju środki mogą być używane na drogach, ulicach i placach i jakie są warunki ich stosowania. Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania...

Zmiana instrukcji: immunitet przestanie chronić przed alkomatem

Zmiana instrukcji: immunitet przestanie chronić przed alkomatem

9 grudnia 2005

Na konferencji w Sejmie szef MSWiA, wicepremier Ludwik Dorn. Zapowiedział zmianę instrukcji dla policjantów, która pozwoli na przymusowe badanie zawartości alkoholu we krwi chronionych immunitetem notabli. Istnienie instrukcji komendanta głównego policji "Gazeta" ujawniła latem ub. roku....

O wdrażaniu ustawy o tachografach cyfrowych

O wdrażaniu ustawy o tachografach cyfrowych

9 grudnia 2005

Od maja 2006 roku powinien zostać wprowadzony nowy przepis dotyczący instalacji cyfrowych tachografów w pojazdach o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz zabierające na pokład więcej niż 9 pasażerów. Przepis od maja 2006 roku wprowadzą wszystkie kraje Unii Europejskiej....

Sąd Najwyższy: niejasności w umowach na korzyść ubezpieczonego

Sąd Najwyższy: niejasności w umowach na korzyść ubezpieczonego

8 grudnia 2005

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r. sformułował dyrektywę, iż niejasności w umowach ubezpieczenia - ze względu na cel tych umów, którym jest ochrona ubezpieczeniowa - należy zawsze interpretować na korzyść uprawnionego do odszkodowania. Sędzia Zbigniew Kwaśniewski...

Projekt ustawy o finansowaniu transportu drogowego

Projekt ustawy o finansowaniu transportu drogowego

7 grudnia 2005

“Projekt ustawy o finansowaniu transportu drogowego przygotował jeszcze gabinet Marka Belki. Teraz rząd Kazimierza Marcinkiewicza dodał do niego cięcia w wydatkach na remont dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamiast planowanych na 2006 rok 2,16 mld zł ma...

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006 r....

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006...

Projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

6 grudnia 2005

W Sejmie rządowy projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego skierowano do komisji nadzwyczajnej. W uzasadnieniu czytamy: Obecnie obowiązująca ustawa o finansowaniu dróg publicznych reguluje ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony...

Będą kolejne zmiany w kodeksie drogowym
1

Będą kolejne zmiany w kodeksie drogowym

6 grudnia 2005

Ustawodawca planuje wyjąć z kodeksu drogowego przepisy dotyczące szkolenia kierowców i przenieść je do oddzielnej ustawy. Powód? Wymagają najczęstszych zmian, a prawo o ruchu drogowym poprawiane jest i tak zbyt często – komentuje “Rzeczpospolita”. Natomiast od 1 stycznia...

Drogi jednak lokalizowane u wojewody

Drogi jednak lokalizowane u wojewody

6 grudnia 2005

Rząd chce zablokować przeniesienie niektórych kompetencji z urzędów wojewódzkich do samorządów województwa. Miesiąc przed wejściem w życie ustawy przenoszącej pokaźną część zadań i władztwa administracyjnego z wojewodów na marszałków rząd przekazał do Sejmu projekt jej...

Porozumienie rządowe: nowe drogowe przejście graniczne

Porozumienie rządowe: nowe drogowe przejście graniczne

6 grudnia 2005

Opublikowano porozumienie z dnia 30 czerwca 2005 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża - Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących...

Czas pracy kierowcy: dłuższy odpoczynek

Czas pracy kierowcy: dłuższy odpoczynek

6 grudnia 2005

Komisja Europejska i unijna Rada, negocjowały porozumienie, które przewiduje, że kierowca ciężarówki będzie mógł pracować tygodniowo nie dłużej niż 56 godzin. Dotychczas mógł 72 godziny. Przerwa w pracy ma trwać minimum 9 godzin, a nie 8 jak do tej pory. Kierowcy ciężarówek w...

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów

5 grudnia 2005

Dyrektywa KE nr 2005/83/WE wprowadza ze względu na postęp techniczny zmiany do dyrektywy RU nr 72/245/EWG, dotyczące zakłóceń radioelektrycznych pojazdów. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane do 30 września 2006 r. z zastosowaniem od 1 października 2006 r. Nabrało mocy 20. dnia po...

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC

5 grudnia 2005

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów...

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

1 grudnia 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2005 r., określił wzór formularza listy kontrolnej, tę ostatnią wypełniają osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań z nim związanych. Jednocześnie utraciło moc...