Legislacja

08. M. Wroński: Zmiana adresu nie musi oznaczać kosztów związanych z wymianą dokumentów

24 sierpnia 2014

Zmiany dotyczące wydawania praw jazdy objęły także zagadnienia niezwiązane z Unią Europejską. Należy do nich doprecyzowanie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy zabraniającego wydania prawa jazdy określonych kategorii w związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych odnoszącym się do innej wskazanej w tym przepisie kategorii prawa jazdy. Doprecyzowanie polega na określeniu, iż zakaz wydania prawa jazdy obejmuje także zwrot zatrzymanego prawa jazdy oraz przywrócenie uprawnienia. Bardziej znaczącą zmianą może być nowy przepis art. 18a ustawy pozwalający radzie powiatu uchwalić zwolnienie od uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub zmniejszenie jej wysokości, jeżeli konieczność uzyskania nowego prawa jazdy wynika ze zmian administracyjnych dotyczących adresu zamieszkania kierowcy (np. zmiana nazwy ulicy, numeracji budynków lub zmiana nazwy miejscowości). Niestety, ustawodawca dał w tym przypadku jedynie możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały przez radnych, nie zobowiązując ich do takiego działania w każdym przypadku.