Legislacja

Będzie nowelizacja ustawy o strażach gminnych

27 maja 2006

Strażnicy miejscy będą mogli rewidować, działać po cywilnemu i częściej używać broni. Nad nowymi przepisami pracuje resort spraw wewnętrznych i administracji - pisze "Rzeczpospolita". Od kilku tygodni w MSWiA działa zespół (są w nim m.in. policjanci, przedstawiciele Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związku Miast Polskich), który przygotowuje nowelizację ustawy o strażach gminnych. W czerwcu najprawdopodobniej trafi do komisji sejmowych. “Po piętnastu latach działalności straży gminnych uważam, że jesteśmy profesjonalnie przygotowani. Nie ma obaw, że niewłaściwie wykorzystamy dodatkowe uprawnienia” - zapewnia Artur Hołubiczko, komendant Straży Miejskiej w Częstochowie, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. W Polsce jest ponad 8 tys. funkcjonariuszy straży gminnych lub miejskich. Strażnicy działają w 438 samorządach. Dziś mogą m.in. udzielać pouczeń, zakładać blokady, legitymować, a także zatrzymywać osoby, które popełniają przestępstwa. MSWiA chce, by mogli też zatrzymywać i doprowadzać na policję nieletnich podejrzanych o przestępstwa, uciekinierów z placówek opiekuńczych i dorosłych poszukiwanych np. przez sąd.