Legislacja

Co z tzw. pakietem deregulacyjnym?

4 marca 2019

Co z tzw. pakietem deregulacyjnym?
Nie ma wątpliwości, iż zaprezentowany zakres regulacji wymaga zmian prawa, czyli – przede wszystkim - zmian przepisów ustawowych. – Chcemy, aby prace nad ustawą przyspieszyły. Patrząc na kalendarz przewidujemy, że będzie możliwe jej wejście w życie w pierwszym kwartale 2019 roku – podsumował podczas konferencji prasowej 13 października 2018 r. minister cyfryzacji Marek Zagórski (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Warszawie 13 października 2018 r. odbyła się konferencja prasowa ministrów: cyfryzacji - Marka Zagórskiego i infrastruktury - Andrzeja Adamczyka, wówczas zaprezentowano tzw. „pakiet deregulacyjny”, czyli dalsze ułatwienia dla polskich kierowców. -Jest to możliwe, bowiem działa poprawnie Centralna Ewidencja Pojazdów, system postrzegany powszechnie przez obywateli jako system CEPiK. W związku z tym, że to działa i spotkało się z dobrym przyjęciem, postanowiliśmy zrobić krok dalej - mówił minister M. Zagórski.Zaprezentowany pakiet obejmował m.inn.: likwidację karty pojazdu, likwidację nalepki kontrolnej, możliwość zachowania przez nowego właściciela pojazdu dotychczasowego (przypisanego do pojazdu) numeru rejestracyjnego pojazdu, wykreślenia z taryfikatora mandatu za nieposiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy. Oczywistym jest, iż takie regulacje wymagają zmiany prawa. M. Zagórski mówił:- Nie ma wątpliwości, iż zaprezentowany zakres regulacji wymaga zmian prawa, czyli - przede wszystkim - zmian przepisów ustawowych. Chcemy, aby prace nad ustawą przyspieszyły. Patrząc na kalendarz przewidujemy, że będzie możliwe jej wejście w życie w pierwszym kwartale 2019 roku - podsumował minister M. Zagórski. 

W pierwszych dniach lutego 2019 r. poseł Piotr Liroy-Marzec wystosował do ministra cyfryzacji i ministra infrastruktury zapytanie (nr 8401) w spawie postępu prac nad tzw. pakietem deregulacyjnym dla kierowców. - Powyższy pakiet deregulacyjny jest w mojej opinii bardzo potrzebny i oczekiwany przez kierowców. Otrzymuję bardzo wiele zapytań o to, kiedy powyższe zmiany wejdą w życie uzasadnia poseł swoje pytania:

1. Na jakim etapie są prace nad poszczególnymi pomysłami?

2. Kiedy planowane jest wprowadzenie poszczególnych zmian z pakietu deregulacyjnego w życie?

3. Czy wszystkie przedstawione na październikowej konferencji pomysły są nadal objęte pracami w ministerstwie?

4. Czy pojawiły się nowe pomysły w ramach pakietu deregulacyjnego?

Także uważamy, że pakiet jest bardzo potrzebny, też czekamy na odpowiedzi i terminy np. odstąpienia od obowiązku okazywania prawa jazdy podczas kontroli drogowej. Pierwszy kwartał nieubłaganie mija. (jm)