Legislacja

„Diabeł tkwi w szczegółach”

30 grudnia 2019

„Diabeł tkwi w szczegółach”
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka na Sejm IX kadencji. Sejm 2. Posiedzenie Sejmu RP. 20.12.2019 r. (screen)

Jak donosi Polska Agencja Prasowa, posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. bezpieczeństwa drogowego zapowiedziała posiedzenie zespołu w pierwszej połowie stycznia 2020 r. Przedmiotem obrad mają być projektowane zmiany przepisów, zarówno propozycje rządowej, jak i te poselskie. Do udziału w spotkaniu mają zostać zaproszeni przedstawiciele resortu infrastruktury oraz eksperci ds. brd.

W skład Parlamentarnego Zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Sejmu IX kadencji wchodzi 56 posłów i 2 senatorów. Fotel przewodniczącej objęła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zastępcami są: Magdalena Biejat, Dariusz Klimczak, Franciszek Sterczewski oraz Michał Szczerba.

Posłanka A. Dziemianowicz-Bąk mówiła, iż posłowie będą debatowali nad poselskim projektem zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Dodajmy zakładającym bezwzględne pierwszeństwo pieszego jeszcze przed wejściem na przejście. Jedynym wyjątkiem ma być tramwaj, tu nowa zasada nie będzie obowiązywała. Dalsza debata w swojej części merytorycznej będzie poświęcona propozycjom premiera Mateusza Morawskiego: pierwszeństwa pieszych, ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym w nocy; rozciągnięcie przepisu dotyczącego pozbawienia prawa jazdy kierowców przekraczających dozwoloną prędkość także poza obszarem zabudowanym; podwyższenia wysokości mandatów.. - Liczę, że ze względu na to koniecznie przesunięcie posiedzenia zespołu na styczeń, będziemy wiedzieć więcej o tych propozycjach i poznamy założenia ustawy. Wystąpimy także z zaproszeniem do Ministerstwa Infrastruktury do udziału w naszym zespole. Mam nadzieję, że przedstawiciel ministerstwa zaszczyci nas swoją obecnością – cytuje wypowiedź dla PAP Dziemianowicz-Bąk. Ogólnie posłanka te propozycje oceniła pozytywnie. Ma jednak pewną wątpliwość, zacytujmy za źródłem: - Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, np. jeżeli chodzi o pierwszeństwo pieszych przed wejściem na pasy, to kluczowym kryterium na które zwracają uwagę różne organizacje jest to, czy będzie się tam znajdował jakiś zapis dot. konieczności upewniania się przez pieszego, czy nadjeżdża pojazd czy nie. To są takie kruczki, które mogą spowodować diametralnie różną ocenę zdarzenia drogowego, jeśli do niego dojdzie. Liczę bardzo, że uda nam się nawiązać dialog z rządem.

Na dzień 10 stycznia 2020 r. zaplanowane posiedzenie poświęcone ustaleniem harmonogramu prac merytorycznych Zespołu i omówienie planów legislacyjnych w zakresie BRD. (jm)