Legislacja

ePD: tu znajdziesz także akty i zmiany w aktach te oczekujące

18 lipca 2014

Udostępniona została kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe (ePD) - według stanu prawnego obowiązującego na dzień 18 lipca 2014 r. Szczególnie oczekiwanymi były tutaj rozporządzenia wykonawcze w zakresie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów na kierowców i kierowców, a także w sprawie środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. Z uwagi na fakt, iż wszystkie wymienione zaczynają obowiązywać z dniem 20 lipca br. w zbiorze dostępne są wszystkie wersje aktów, zarówno te obowiązujące, jak i oczekujące.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 18.7.2014 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Rozporządzenie

w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

Rozporządzenie

w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Ustawa

o informowaniu o cenach towarów i usług

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarządzenie

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Zarządzenie

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Rozporządzenie

w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

Rozporządzenie

w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Ustawa

o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

o informowaniu o cenach towarów i usług

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarządzenie

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 0-502-659-431

Źródła ePD (elektroniczne prawo drogowe) - wydawca Grupa IMAGE - TO KOMPLETNA BAZA AKTUALIZOWANYCH AKTÓW RZECZYWISTYCH, UJEDNOLICONYCH I PROJEKTÓW Tygodnik PD@N - 16.7.2014: „Jest rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych” Tygodnik PD@N - 18.7.2014: „Jest także rozporządzenie w sprawie badań lekarskich” Tygodnik PD@N - 18.7.2014: „Też sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu Tygodnik PD@N - 20.7.2014: „Wchodzą w życie akty wykonawcze dot. badań lekarskich i psychologicznych”