Legislacja

W szkoleniach kat. A1 i A2 kolejne problemy. Czy będzie jeszcze jedna afera?

20 lipca 2014

02a5a7587ec566fbda93e4901fc0321b71937082

Bogdan Sarna, (fot.) instruktor i właściciel

Ośrodka Kształcenia Kierowców, Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO” w Warszawie

(498-44 fot. bs)

W dniu 17 lipca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami (uokp), gdzie wśród wielu zapisów pojawiła się długo oczekiwana zmiana że: Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii:

1)A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2;

2)B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1;

3)C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;

4)B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T;

Jednakże art. 28. ustawy mówi:

1.Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2.Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: a) salę wykładową, b) pomieszczenie biurowe, c) plac manewrowy oraz d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania...

W nowelizacji ustawy, nie zniesiono zapisu związanego z doświadczeniem, co oznacza że, w szkoleniu na kat. AM i A2, czeka nas kolejne 3 lata oczekiwania (2017 r.) a właściwie tej praktyki nigdy nie zdobędziemy, bo przecież skoro nie można szkolić, to nie można również jej nabyć. Ze źródeł dobrze poinformowanych wiem, że zapis z 3. letnią praktyką jest mocno dyskutowany przez starostwa i wprawia ich w zakłopotanie, bo przecież zarówno oni, jak i my chcielibyśmy, aby ustawa były spójna, jednoznaczna i nie pozostawiała wątpliwości, tak ażeby każdy czytając, rozumiał to samo.

Nie wiem co robili legislatorzy podczas obrad podkomisji i komisji infrastruktury.

Tyle zmian, dyskusji, narad, obrad i kolejny lapsus w prawny, który może dezorganizować cały proces szkolenia. Jak pokazuje życie, dużo łatwiej byłoby nieznacznie poprawić sławną ,,217 “ niż napisać nowy bubel , który wszedł 19.01.2013 r, by po roku w 50% znów go zmienić.

Przykro mówić, że od 19 miesięcy w ponad 1,7 milionowym mieście Warszawa, nikt nie zrobił i nie wiadomo kiedy zrobi, prawo jazdy kat. AM i A2 ze względu na błędne zapisy ustawowe.