Legislacja

Faktyczny powód odmowy i perspektywa upadku branży

24 maja 2022

Faktyczny powód odmowy i perspektywa upadku branży
Andrzej Bogdanowicz, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów (OZPSKP) (fot. Jolanta Michasiewicz)

Po wczorajszej publikacji przywołującej odpowiedź ministra Rafała Webera w sprawie terminu podjęcia prac legislacyjnych m.inn. regulujących niezmienionej od 18. lat wysokości opłat za badania techniczne pojazdów, dziś komentarz Andrzeja Bogdanowicza. Prezes OZPSKP odpowiedź uznał za niewiarygodną. Pisze o… faktycznym problemie.

„(…) Jednocześnie wyjaśniam, że prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Ale… Czyli kiedy? (jm)” [kliknij]

         Stacje Kontroli Pojazdów są najważniejszym ogniwem w procesie dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz cyklicznego nadzorowania stanu technicznego pojazdów użytkowanych w ruchu drogowym. Trudno zrozumieć, dlaczego od wielu lat Ministerstwo absolutnie nie zwraca uwagi na kondycję ekonomiczną przedsiębiorców prowadzących badania techniczne pojazdów.

         Liczne działania rozmowy, pisma, apele mediacje Rzecznika MSP i nic! Ministerstwo postanowiło, że nie podniesie opłat za badania techniczne. Dlaczego? Tak naprawdę nie wiadomo, ponieważ już wielokrotnie resort przyznawał rację, że podwyżka jest merytorycznie i ekonomicznie uzasadniona, że zasadniczo zmieniły się i cały czas zmieniają się realia finansowe prowadzenia tej działalności gospodarczej. Dalej niestety to samo, będą podwyżki, jeżeli zostanie przyjęta ustawa wdrażająca dyrektywę. Dla jasności sprawy należy wskazać, że wdrożenie dyrektywy, o którym w piśmie wspomina Minister Rafał Weber nie zmienia zakresu przeprowadzanych badań ani metodyki ich prowadzenia. To tylko potwierdza, że nie ma wpływu i związku logicznego z potrzebą waloryzacji opłat za badania techniczne.

         Jeżeli tak jest?, a wszyscy zainteresowani doskonale sobie zdaja sprawę, że tak jest, co to oznacza? Jakie są faktyczne powody odmowy tak potrzebnej i oczekiwanej podwyżki opłat za badania techniczne? Brak społecznej akceptacji? NIE właściciele pojazdów przyjeżdżając na badanie techniczne są zaskoczeni, że nadal obowiązuje „stara cena” i pytają od kiedy podwyżki? Przecież w mediach już dawno zapowiadano, że będzie drożej.

         Brak uzasadnienia, że właśnie teraz podwyżka jest konieczna? NIE! – wszystkie analizy ekonomiczne, badania rynku oraz analizy porównawcze cen towarów i usług potwierdzają taką potrzebę.

         Dlaczego Ministerstwo odmawia waloryzacji opłat za badania techniczne? Jaki jest faktyczny powód odmowy waloryzacji? Branża i eksperci cyba już wiedzą! 

         Odpowiedź Pana Ministra Webera, że istnieje potrzeba prawidłowego wdrożenia dyrektywy jest tak niewiarygodna. Oczywiście że dyrektywy trzeba wdrażać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep powinna zostać przyjęta przez Państwa członkowskie do dnia 20 maja 2017 r. i stosowa na podstawie prawa krajowego od dnia 20 maja 2018 r. Termin wdrożenia już minął, branża zaproponowała w 2019 roku projekt ustawy wdrażającej ww. dyrektywę w opcji UE plus Zero. Niestety w sprawie nie chodzi o prawidłowe wdrożenie dyrektywy.

         Branża i eksperci wiedzą jaki jest faktyczny problem, niestety trudno zrozumieć, dlaczego interes pojedynczych osób jest tak dalece ingerujący w przyszłość branży, a właściwie ma przesądzić o jej upadku.

Andrzej Bogdanowicz, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów (OZPSKP)