Legislacja

Jest też projekt w sprawie kursu dokształcającego brd

15 listopada 2012

Do konsultacji skierowano kolejny projekt aktu wykonawczego ustawy o kierujących pojazdami. Tym razem to projekt rozporządzenie ministra transportu w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Akt określa: szczegółowe programy kursu dokształcającego w zakresie bra i drugiego – praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, a także określa wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem obu kursów, wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie brd oraz za praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Wysokość opłat przewidziano w wysokości 100 zł za kurs i 200 zł za szkolenie. Data obowiązywania rozporządzenia - oczywiście 19 stycznia 2013 r.

694cfbcd624972a608414d9ba88ae8da7d1cece3

(Fot.: PD@N 446-59)