Legislacja

Komunikat MI: koniec kontroli, odwołania, postępowanie dyscyplinarne i zawiadomienie do prokuratury

28 stycznia 2022

Komunikat MI: koniec kontroli, odwołania, postępowanie dyscyplinarne i zawiadomienie do prokuratury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury wystosował kolejny komunikat resortu w kwestii błędnych pytań egzaminacyjnych. Informuje o możliwości bezpłatnego powtarzania egzaminu, o zakończonej kontroli w Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, w Departamencie Transportu, o postępowaniu dyscyplinarnym oraz o zawiadomieniu do prokuratury.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury (27.1.2022):

W poniedziałek 24 stycznia 2022 r. systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały uzupełnione o nowe pytania w celu ich zastosowania podczas części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy. Pytania przygotowała Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

W ośmiu spośród tych pytań został stwierdzony błąd. Zostały one wycofane z systemu. Wadliwe pytania nie mogą już zostać wylosowane przez kandydatów na kierowców.

W skali kraju pokrzywdzonych przez zaistniałą sytuację zostało 20 osób. Są to kandydaci na kierowców, którzy uzyskaliby pozytywny wynik egzaminu, gdyby prawidłowo udzielona odpowiedź na wadliwe pytanie nie została była zaliczona jako błędna. Otrzymają one specjalne wiadomości e-mail ze stosowną informacją i ze wskazaniem ścieżki procedury zaskarżenia wyniku egzaminu. Taki egzamin jest powtarzany bez konieczności wnoszenia opłaty przez kandydata na kierowcę.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zlecił uruchomienie kontroli w Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych oraz w Departamencie Transportu Drogowego MI. Ta kontrola zakończyła się 27 stycznia 2022 r. W jej wyniku został odwołany przewodniczący oraz jeden z członków Komisji. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Sprawozdanie pokontrolne wykazało, że zaangażowanie innych instytucji niż wewnętrzne organy kontrolne Ministerstwa Infrastruktury może okazać się niezbędne w celu całkowitego wyjaśnienia sprawy oraz pociągnięcia osób, które doprowadziły do tej sytuacji do odpowiedzialności. W związku z powyższym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wskazane w sprawozdaniu pokontrolnym osoby.

Szymon Huptyś Rzecznik prasowy Ministerstwo Infrastruktury