Legislacja

Koniec samochodu z kratką, teraz samochód wyłącznie do celów służbowych

17 marca 2014

 

bb8b6cd10d603beac36a44d135c3aa25c5391667

(Fot.: PD@N 487-59)

 

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 kwietnia br. od auta wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych można będzie odliczyć 50 proc. VAT, to nowela ustawy o podatku od towarów i usług zmieniająca zasady odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych od dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu. Ustawodawca przewidział, że firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploatacją auta) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy VAT od paliwa, w tym przypadku bowiem 50-proc. odliczenie będzie przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r. Ograniczenia w odliczaniu VAT nie dotyczą aut o DMC powyżej 3,5 t i takich, które mają co najmniej 9 miejsc siedzących, niezależnie od DMC. Nowe przepisy zakładają, że pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to wymagało złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Oczywiście – przy specjalnej procedurze – przeznaczenie pojazdu będzie mogło być zmienione. Znaczącym ułatwieniem jest zniesienie obowiązku uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzonych z innych państw UE, i opłata skarbowa za nie.

Słowa kluczowe podatek samochody ciężarowe